Verloskundige zorg (Zvw)

Verloskundige zorg is de zorg aan de (aanstaande) moeder en haar kind. De zorg wordt geleverd door een verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Het gaat zowel om de zorg die wordt gegeven vóór, tijdens en na de bevalling. Verloskundige zorg wordt vergoed uit het basispakket.

Zorg vóór de bevalling

Onder verloskundige zorg vóór de bevalling valt een aantal tests. Voor sommige van deze tests, zoals de vlokkentest, is een medische indicatie vereist (zie het onderstaande overzicht). Als er geen medische indicatie is, moet voor het uitvoeren van de test een eigen bijdrage worden betaald.

Onderzoek/test Medische indicatie vereist
Algemene termijnecho om de zwangerschapsduur te bepalen       Nee
Overige echo’s medisch noodzakelijk Ja
Geavanceerd ultrasoon onderzoek (GUO) Ja
Vruchtwaterpunctie Ja
Vlokkentest Ja

Prenatale screening

Iedere zwangere vrouw krijgt tests aangeboden die kunnen bepalen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren chromosomale of een structurele afwijking. Vrouwen beslissen zelf of ze gebruik willen maken van deze tests. De tests maken onderdeel uit van de prenatale screening.

Prenatale screening begint met een counselinggesprek. Als de zwangere vrouw na het gesprek besluit om een test te laten doen, kan zij kiezen voor een combinatietest of een niet-invasieve prenatale test (NIPT). Zonder medische indicatie moet de zwangere vrouw de combinatietest zelf betalen en is voor de NIPT een eigen bijdrage verschuldigd.

Onderzoek/test Voor wie Vergoeding

Counseling door verloskundige: een informatief gesprek tussen de zwangere vrouw en de zorgaanbieder. Hierin wordt aan de zwangere vrouw uitgelegd wat de prenatale screening inhoudt en wat de consequenties of handelingsopties zijn. Vervolgens kan de zwangere vrouw besluiten of zij wel of niet deelneemt aan de prenatale screening.

Alle zwangere vrouwen Uit basispakket
13-wekenecho Alle zwangere vrouwen Uit subsidieregeling

Structureel echoscopisch onderzoek: onderzoek naar structurele afwijkingen rond de twintigste week van de zwangerschap ('20-wekenecho').

Alle zwangere vrouwen Uit basispakket
Combinatietest: nekplooimeting en bloedonderzoek (serumtest) *

Alle zwangere vrouwen

Eigen betaling van ongeveer € 165,-

Met medische indicatie

Uit basispakket

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Alle zwangere vrouwen

Eigen betaling van € 175,-
 

Met medische indicatie Uit basispakket **

* Vanaf 1 oktober 2021 wordt de combinatietest niet meer uitgevoerd. De reden daarvoor is dat zo weinig zwangere vrouwen voor de combinatietest kiezen dat de kwaliteit van de test niet meer te waarborgen is.
** Het eigen risico geldt hier wel.

Eigen risico geldt niet voor verloskundige zorg

Zorg tijdens en na de bevalling valt onder verloskundige zorg, ongeacht de uitkomst van de zwangerschap (bijvoorbeeld een miskraam). Deze kosten vallen niet onder het eigen risico.

Ook kosten die verband houden met het behandelen van aandoeningen die zich tot 6 weken ná de bevalling voordoen en verband houden met de zwangerschap, vallen niet onder het eigen risico. De restrictie van 6 weken geldt niet voor het verwijderen van placentaresten.

Indirecte kosten, zoals kosten van geneesmiddelen en van vervoer, vallen wel onder het eigen risico.

De kosten van de tests en onderzoeken van de prenatale screening vallen niet onder het eigen risico, behalve de kosten van de NIPT (die vallen wel onder het eigen risico).

Eigen bijdrage bij de bevalling

Voor een bevalling thuis hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald.

Voor een bevalling in het ziekenhuis is een verwijzing van de verloskundige of van uw huisarts nodig. Er hoeft in dat geval geen eigen bijdrage te worden betaald. Dit geldt in de volgende situaties:

  • een bevalling die noodzakelijk door een gynaecoloog wordt begeleid;
  • een bevalling met pijnstilling (zoals ruggeprik, lachgassedatie);
  • als de verantwoordelijke verloskundige (of de huisarts) heeft aangegeven de bevalling in het ziekenhuis te willen laten plaatsvinden om eventuele risico’s te vermijden.

Als de bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum plaatsvindt zonder medische indicatie, moet een eigen bijdrage worden betaald. Het verschil tussen het tarief voor een poliklinische bevalling zonder medische indicatie en de € 230 die door de zorgverzekeraar wordt vergoed, betaalt de verzekerde zelf.

Voor een bevalling die in een geboortecentrum start en waarbij tijdens de bevalling alsnog een medische indicatie wordt afgegeven en de bevalling in een ziekenhuis plaatsvindt, is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Voor een bevalling die in een ziekenhuis (poliklinisch) start en waarbij tijdens de bevalling alsnog een medische indicatie wordt afgegeven, is ook geen eigen bijdrage verschuldigd voor de poliklinische bevalling. 

Kraamzorg

Tijdens en na de bevalling kan de verzekerde ook zorg ontvangen van een kraamverzorgster. Lees hierover meer op de pagina 'Kraamzorg'.