Invoering Kwaliteitsstandaard organisatie van Intensive Care (IC)

De kwaliteitsstandaard 'Organisatie van Intensive Care (IC)' is op 19 juli 2016 door het Zorginstituut vastgesteld. De kwaliteitsstandaard beschrijft de voorwaarden waaraan de organisatie van IC-zorg moet voldoen. Regionale samenwerking is daarin een belangrijk onderdeel. Na de vaststelling zijn alle partijen in de IC-zorg aan de slag gegaan met de implementatie. Het Zorginstituut ondersteunt waar nodig.

Onderzoek naar regionale netwerkvorming IC’s

‘Regionale samenwerking en het vormen van IC-netwerken’ zijn een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsstandaard 'Organisatie van Intensive Care'. Daarom doet het Zorginstituut in de zomer van 2019 onderzoek naar de regionale netwerkvorming van IC’s.

Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan de garantie dat IC-zorgbehoeftige patiënten op de juiste IC met de juiste expertise en middelen worden behandeld. Onderzoek naar dit belangrijke onderdeel van de kwaliteitsstandaard (‘netwerkvorming’) is erop gericht inzichten op te leveren om de IC-zorg in Nederland verder te verbeteren. Het gaat dan onder andere om inzichten in wat goed werkt in het samenwerken en in het ‘samen leren & verbeteren’ via netwerken. Met dit onderzoek willen we ook een meet- en analysemethode ontwikkelen voor samenwerken en ‘samen leren & ontwikkelen’ die bruikbaar is in andere medische specialismes.

Het onderzoek start in mei 2019 en wordt uitgevoerd door Ecorys. Voor de uitwerking van dit onderzoek wordt samengewerkt met:

  • de Stuurgroep IC
  • de NVIC (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care)
  • V&VN-IC (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland)
  • de kerngroep IC-netwerken

In de zomermaanden worden medewerkers van IC’s benaderd voor bijvoorbeeld een interview of het invullen van een vragenlijst. In het najaar van 2019 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en gedeeld met de IC-netwerken.

Voor informatie

Vragen over dit onderzoek kunt u stellen door te mailen naar evaluatieICnetwerken@zinl.nl.

In het document 'Aanvullende informatie onderzoek naar de regionale netwerkvorming van IC’s' staat meer informatie over het onderzoek en de werkwijze.

Addendum bij de 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care (IC)' opgenomen in het Register

Op 21 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut besloten om het tripartiet aangeboden Addendum bij de 'kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care' op te nemen in het openbaar Register. Het addendum gaat over de aanwezigheid van een intensivist overdag in het weekend en op feestdagen en over de begeleiding van spoedtransport. Het Zorginstituut vraagt aan de Stuurgroep IC om het gebruik van dit addendum te monitoren en de opgedane praktijkervaring mee te nemen in de herziening van de kwaliteitsstandaard 'Organisatie van Intensive Care'.

Brief van het Zorginstituut aan de Stuurgroep IC over opname Addendum 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care (IC)' in het Register

De kwaliteitsstandaard beschrijft de voorwaarden waaraan de organisatie van IC-zorg moet voldoen. Regionale samenwerking is daarin een belangrijk onderdeel. Het addendum is - zoals de naam al zegt - geen opzichzelfstaand stuk, maar een document dat nadrukkelijk bij de 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van IC' gelezen moet worden.

Addendum bij de 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care (IC)'

TijdlijnEen overzicht van de ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaard 'Organisatie van Intensive Care' en bijbehorende indicatoren.