Invoering Kwaliteitsstandaard organisatie van Intensive Care (IC)

De kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care (IC) is op 19 juli 2016 door het Zorginstituut vastgesteld. De kwaliteitsstandaard beschrijft de voorwaarden waaraan de organisatie van IC-zorg moet voldoen. Regionale samenwerking is daarin een belangrijk onderdeel. Na de vaststelling zijn alle partijen in de IC-zorg aan de slag gegaan met de implementatie. Het Zorginstituut ondersteunt waar nodig.

De kracht van het netwerk - 2e landelijke symposium voor IC-netwerken

Op 28 november 2018 organiseert het IC-netwerk Nijmegen het 2de symposium voor IC-netwerken. Tijdens dit symposium staat de toekomst van de IC centraal. In 2017 organiseerden de Stuurgroep IC en Zorginstituut Nederland de 1e landelijke leer- en netwerkbijeenkomst.

Meer informatie: 2e landelijke symposium voor IC-netwerken: De kracht van het netwerk

Addendum bij de 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care (IC)' opgenomen in het Register

Op 21 augustus 2018 heeft de RvB van Zorginstituut Nederland besloten om het tripartiet aangeboden Addendum bij de 'kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care' op te nemen in het openbaar Register. Het addendum gaat over aanwezigheid intensivist overdag in het weekend en op feestdagen en over de begeleiding van spoedtransport,. Het Zorginstituut vraagt aan de Stuurgroep IC om het gebruik van dit addendum te monitoren en de opgedane praktijkervaring mee te nemen in de herziening van de kwaliteitsstandaard Organisatie van IC.

Brief van het Zorginstituut aan de Stuurgroep IC over opname Addendum 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care (IC)' in het Register

De kwaliteitsstandaard beschrijft de voorwaarden waaraan de organisatie van IC-zorg moet voldoen en regionale samenwerking is daarin een belangrijk onderdeel. Het addendum is, zoals de naam al zegt, geen op zichzelf staand stuk, maar een document dat nadrukkelijk bij de 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van IC' gelezen moet worden.

Addendum bij de 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care (IC)'

Indicatoren opgenomen in het Register

Beschrijvingen van goede zorg (kwaliteitsstandaarden) worden ondersteund door indicatoren om zo de kwaliteit van zorg te bewaken, verder te verbeteren en meer transparant te maken. De meetinstrumenten en indicatoren zijn op 31 oktober 2017 opgenomen in het register en staan op de transparantiekalender.

Transparantiekalender: indicatoren voor de organisatie van Intensive Care (IC)

TijdlijnEen overzicht van de ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaard Organisatie van IC en indicatoren