Invoering Kwaliteitsstandaard organisatie van Intensive Care (IC)

De kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care (IC) is op 19 juli 2016 door het Zorginstituut vastgesteld. Ziekenhuizen werken nu aan de invoering van deze standaard. De kwaliteitsstandaard beschrijft de voorwaarden waaraan de organisatie van IC-zorg moet voldoen en regionale samenwerking is daarin een belangrijk onderdeel.

Ervaringen met invoering van de kwaliteitsstandaard in lokale IC-netwerken

In de kwaliteitsstandaard staan de voorwaarden waaraan ziekenhuizen overal in Nederland moeten voldoen. Ziekenhuizen kunnen, samen met de ziekenhuizen in hun regio, zelf bepalen hoe zij aan de landelijke voorwaarden (gaan) voldoen; zij kiezen gezamenlijk een manier die het beste in hun regio past. Om de hierbij opgedane ervaringen te kunnen delen, verzamelt en publiceert het Zorginstituut de ervaringen met de invoering van deze kwaliteitsstandaard; zo kunnen betrokkenen in de verschillende regio’s van elkaar leren.

Verslagen uit de regio over de invoering van de Kwaliteitsstandaard IC

Stuurgroep die de implementatie volgt

Een landelijke stuurgroep volgt de implementatie van de kwaliteitsstandaard en onderzoekt en bespreekt wat er nodig is om de in de kwaliteitsstandaard benoemde mijlpalen te halen. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zit deze stuurgroep voor en het Zorginstituut verzorgt de secretariële ondersteuning.

De landelijke Stuurgroep IC organiseert samen met het Zorginstituut, de Kwaliteitsraad en deskundigen uit lokale IC-netwerken op 30 november een leer- en netwerkbijeenkomst. Onderwerp is leerervaringen rondom de invoering van de Kwaliteitsstandaard organisatie van Intensive Care die juli 2016 is vastgesteld. Lees meer over de bijeenkomst Leerervaringen.

Stuurgroep IC 03-04-2017
Stuurgroep IC 25-01-2017
Stuurgroep IC 12-10-2016
Stuurgroep IC 25-08-2016

Ontwikkeling indicatoren die horen bij de kwaliteitsstandaard

De indicatoren voor het volgen en verbeteren van de kwaliteit van de IC’s moeten in oktober 2017 klaar zijn voor gebruik. Voor de ontwikkeling van de indicatoren is in augustus 2016 door de stuurgroep een aparte werkgroep opgericht; het Zorginstituut voorziet in het voorzitterschap en de secretariële ondersteuning van de werkgroep.

TijdlijnEen overzicht van de ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaard Organisatie van IC en indicatoren

2006-2017