Verslag bijeenkomst Stuurgroep Intensive Care (IC) 12 oktober 2016

Dit is het verslag van de 2e vergadering van de stuurgroep die de implementatie van de kwaliteitsstandaard organisatie van Intensive Care (IC) volgt. Daarnaast bespreekt en onderzoekt de Stuurgroep waar ondersteuning nodig is om de in de kwaliteitsstandaard benoemde mijlpalen te halen. Aan de Stuurgroep IC nemen de relevante partijen voor intensive care zorg deel.

Tijdelijk voorzitterschap

Tot januari 2017 zit het Zorginstituut deze stuurgroep voor. In januari 2017 neemt de NVIC het voorzitterschap over.