Verslagen uit de regio over de invoering van de Kwaliteitsstandaard Intensive Care (IC)

Om de bij de implementatie van deze kwaliteitsstandaard opgedane ervaringen te kunnen delen, verzamelt en publiceert het Zorginstituut ervaringen met de invoering van deze kwaliteitsstandaard. Zo kunnen betrokkenen in de verschillende regio’s van elkaar leren.