Toelichting termen ‘Regio’ en ‘Netwerk’ in de kwaliteitsstandaard

Dit is een uitleg van de begrippen ‘regio’ en ‘netwerk’ uit de Kwaliteitsstandaard organisatie van Intensive Care (IC).

Regio

Met ‘regio’ wordt gedoeld op de bestuurlijke monitor en signalering. Een regio komt mogelijk overeen met de al bestaande Regionale Opvang Acute Zorg (ROAZ). Hierin worden bestuurlijke afspraken gemaakt over de samenwerking in de regio. In een regio moeten alle medische behandelingen mogelijk zijn (zoals cardiochirurgie, neurochirurgie en traumatologie). Voor zeer speciale behandelmodaliteiten zoals brandwondenzorg moeten mogelijk afspraken gemaakt worden tussen verschillende regio’s.

Netwerk

Met ‘netwerk’ wordt de samenwerking tussen IC-afdelingen van ziekenhuizen over de afstemming van de individuele inhoud van de zorg voor IC-patiënten. Een netwerk van IC-afdelingen bestaat uit tenminste drie fysieke IC-locaties en er neemt tenminste één ‘grotere’ IC-locatie aan deel, d.w.z. tenminste één met 12 bedden of meer met een bedbezetting van minimaal 70% over de afgelopen 3 jaar. Een IC-locatie kan maar tot één netwerk behoren. Netwerken maken een jaarverslag dat ze aan hun regio aanbieden.