Brief van IGZ, NZa en het Zorginstituut naar aanleiding van vragen Stuurgroep IC

De Stuurgroep IC (Intensive Care) is de vereniging van de landelijke relevante koepels (patiënten, zorgverleners, ziekenhuizen en zorgverzekeraars). De Stuurgroep monitort de voortgang van de implementatie van de kwaliteitsstandaard en inventariseert waar de toepassing goed gaat en waar nog ondersteuning nodig is. Naar aanleiding van een eerste inventarisatie van de implementatie legde de Stuurgroep IC een aantal knelpunten voor aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut. 

Deze brief is de zienswijze van deze drie partijen over de knelpunten die de Stuurgroep IC heeft voorgelegd.