Verslag bijeenkomst Stuurgroep Intensive Care (IC) 25 januari 2017

Dit is het verslag van de 3e vergadering van de stuurgroep die de implementatie van de kwaliteitsstandaard organisatie van Intensive Care (IC) volgt. Daarnaast bespreekt en onderzoekt de Stuurgroep waar ondersteuning nodig is om de in de kwaliteitsstandaard benoemde mijlpalen te halen. Aan de Stuurgroep IC nemen de relevante partijen voor intensive care zorg deel.

Voorzitterschap

Tot januari 2017 zat het Zorginstituut deze stuurgroep voor. In januari 2017 nam de NVIC het voorzitterschap over.