‘Detaildrift bij richtlijn ic frustreert de regio’ (artikel Medisch Contact)

Interview met voorzitter Kwaliteitsraad over de nieuwe kwaliteitsstandaard IC.