Brief aan de Stuurgroep IC over opname Addendum 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care (IC)' in het Register

Op 21 augustus 2018 heeft de RvB van Zorginstituut Nederland besloten om het tripartiet aangeboden Addendum bij de 'kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care' op te nemen in het openbaar Register. Het addendum gaat over aanwezigheid intensivist overdag in het weekend en op feestdagen en over de begeleiding van spoedtransport,. Het Zorginstituut vraagt aan de Stuurgroep IC om het gebruik van dit addendum te monitoren en de opgedane praktijkervaring mee te nemen in de herziening van de kwaliteitsstandaard Organisatie van IC.

Addendum

De kwaliteitsstandaard beschrijft de voorwaarden waaraan de organisatie van IC-zorg moet voldoen en regionale samenwerking is daarin een belangrijk onderdeel. Het addendum is, zoals de naam al zegt, geen op zichzelf staand stuk, maar een document dat nadrukkelijk bij de 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van IC' gelezen moet worden.

Addendum bij de 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care (IC)'