Overzicht pakketadviezen

Zorginstituut Nederland geeft pakketadviezen over bepaalde medicijnen en behandelingen. Daarmee kunnen we de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren om zorg te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Pakketadviezen gaan meestal over de vergoeding van dure sluisgeneesmiddelen: middelen uit het ziekenhuis die voor beoordeling tijdelijk uit het basispakket van de zorgverzekering worden houden. We toetsen deze zorg aan 4 pakketprincipes: effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid.

Pakketadviezen waaraan we werken

Op dit moment werken we aan de volgende pakketadviezen:

Botten, gewrichten en spieren

Bloed en immuunsysteem

Kanker

Spijsvertering

Stofwisseling en hormoonhuishouding

Overige onderwerpen

Zintuigen en huid