Pakketadvies sluisgeneesmiddel tebentafusp (Kimmtrak®) voor de behandeling van oogkanker

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt Zorginstituut Nederland of tebentafusp (Kimmtrak®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met uveamelanoom, een vorm van oogkanker. Vanwege de te verwachten hoge kosten heeft de minister tebentafusp voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

Aandoening waarbij het middel kan worden toegepast

Tebentafusp kan worden toegepast bij de behandeling van humaan leukocytenantigeen (HLA)-A*02:01-positieve volwassen patiënten met een niet-resectabel of gemetastaseerd uveamelanoom.

De aandoening en de behandeling

Melanoom is een vorm van kanker die zich kan bevinden op verschillende plekken in het lichaam, zoals op de huid, maar ook in het oog. Als een persoon melanoom in of rond het oog heeft, dan is deze meestal ontstaan in de middelste laag van het oog. Dit noemen we ook wel de uvea. Deze vorm van kanker wordt uveamelanoom genoemd.

De behandeling bestaat uit bestraling en operatief verwijderen van de kanker. Dit gebeurt vaak door het aangetaste oog helemaal te verwijderen. Deze vorm van kanker is meestal niet te genezen wanneer het niet mogelijk is de kanker te verwijderen of wanneer de kanker is uitgezaaid. Deze patiënten worden behandeld om klachten te verminderen en hun leven te verlengen. Er bestaat op dit moment geen aangewezen voorkeursbehandeling voor deze patiënten. In de Nederlandse praktijk worden patiënten momenteel behandeld met nivolumab in combinatie met ipilimumab. Daarnaast kunnen zij ook deelnemen aan klinische onderzoeken voor nieuwe behandelingen. 

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft tebentafusp voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere afspraken over de prijs of het gebruik toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Als nieuwe middelen veel kosten, dan kan de minister van VWS besluiten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

 • het Zorginstituut een positief pakketadvies heeft uitgebracht;
 • er afspraken zijn gemaakt voor gepast gebruik;
 • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP) adviseren het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister van VWS beslist uiteindelijk of het medicijn wel of kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

 • Hoe ernstig is de ziekte?
 • Hoe goed werkt het medicijn?
 • Bij welke groep patiënten?
 • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Marijke de Vries, plaatsvervangend secretaris Wetenschappelijke Adviesraad, Commissie Geneesmiddelen (WAR-CG)
E-mail: warcg@zinl.nl 

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Aanlevering dossier compleet 13 september 2023
Start beoordeling dossier september 2023
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 9 oktober 2023
Start technische consultatie 10-13 oktober 2023
Tweede bespreking in de WAR 15 januari 2024
Derde bespreking in de WAR 10 juni 2024
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) 9 augustus 2024
Publicatie advies augustus of september 2024

Betrokken partijen

 • Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Immunocore Ireland Ltd
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK)
 • Stichting Melanoom