Advies - Wel of niet vergoeden epcoritamab (Tepkinly®) voor de behandeling van lymfeklierkanker

Zorginstituut Nederland beoordeelt of epcoritamab (Tepkinly®) vergoed kan worden. Dit medicijn kan worden gebruikt voor bepaalde patiënten met een agressieve vorm van lymfeklierkanker. Epocoritamab is een sluisgeneesmiddel. Vanwege de te verwachten hoge kosten heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het medicijn voor gebruik bij genoemde patiënten in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. 

Epcoritamab is bedoeld voor mensen met lymfeklierkanker

Epcoritamab is de werkzame stof. De merknaam is Tepkinly. Het medicijn is een injectie voor in de ader. 

Het medicijn kan worden gebruikt bij mensen met recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (R/R DLBCL). Dit is een vorm van agressieve lymfeklierkanker. Recidief betekent dat de kanker is teruggekomen, na eerst gedeeltelijk of geheel te zijn verdwenen. Refractair betekent dat de tumor niet op een eerdere behandeling heeft gereageerd. De fabrikant heeft de vergoeding aangevraagd voor volwassen patiënten met R/R DLBCL die ten minste 2 eerdere systemische behandelingen hebben gekregen. Een systemische behandeling werkt op het hele lichaam.

Uitleg over sluisgeneesmiddelen

De minister heeft epcoritamab in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst voor inzet bij bepaalde patiënten met R/R DLBCL. Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere afspraken over de prijs of het gebruik toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Als nieuwe middelen veel kosten, dan kan de minister van VWS besluiten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ plaatsen. Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komt, als:

 • het Zorginstituut een positief pakketadvies heeft uitgebracht;
 • er afspraken zijn gemaakt voor gepast gebruik;
 • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

Kijk voor meer uitleg op de pagina ‘Sluis voor dure geneesmiddelen’.

Hoe ontstaat het advies?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt het Zorginstituut een beoordeling te doen. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket adviseren het Zorginstituut bij de beoordeling. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

 • Hoe ernstig is de ziekte?
 • Hoe goed werkt het medicijn?
 • Bij welke groep patiënten?
 • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit advies? Mail uw vraag dan naar het Zorginstituut via warcg@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum

Aanlevering dossier compleet

4 april 2024

Start beoordeling dossier nog niet bekend
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) nog niet bekend

Start technische consultatie

nog niet bekend

Tweede bespreking in de WAR nog niet bekend
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) nog niet bekend

Publicatie advies

nog niet bekend

Betrokken partijen

 • AbbVie B.V.
 • Hemato-Oncologie Voor Volwassenen Nederland (HOVON)
 • Hematon
 • Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) 
 • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)