Pakketadvies sluisgeneesmiddel mirikizumab (Omvoh®) voor de behandeling van colitis ulcerosa

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt Zorginstituut Nederland of mirikizumab (Omvoh®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met colitis ulcerosa. Vanwege de te verwachten hoge kosten heeft de minister mirikizumab voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. 

Aandoening waarbij het middel kan worden toegepast

Mirikizumab kan worden gebruikt bij de behandeling van volwassen patiënten met matig tot ernstige actieve colitis ulcerosa. Het gaat om patiënten bij wie het niet lukt om de ziekte onder controle te krijgen met een TNF-alfa-remmer. Een TNF-alfa-remmer is momenteel de standaardbehandeling om deze aandoening te behandelen.

De aandoening en de behandeling

Colitis ulcerosa is een chronische ontsteking van de darm. Patiënten kunnen perioden hebben waarin de ziekte meer of juist minder actief is. Zij kunnen last hebben van diarree, pijn in de onderbuik, gewichtsverlies en een algemeen gevoel van ongemak. Als de ontsteking niet afremt, kan het noodzakelijk zijn om een deel van de darm te verwijderen.

Mirikizumab zorgt ervoor dat de werking van interleukines afremt. Interleukines zijn stoffen die betrokken zijn bij de verdediging van het menselijk lichaam tegen ziektes. Als deze stoffen niet goed werken, kunnen ziekten met ontstekingen ontstaan, zoals colitis ulcerosa. Mirikizumab zorgt voor het afremmen van deze stoffen en daarmee ook de ontsteking.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft mirikizumab voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere afspraken over de prijs of het gebruik toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Als nieuwe middelen veel kosten, dan kan de minister van VWS besluiten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

  • het Zorginstituut een positief pakketadvies heeft uitgebracht;
  • er afspraken zijn gemaakt voor gepast gebruik;
  • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP) adviseren het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister van VWS beslist uiteindelijk of het medicijn wel of niet kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Egbert de Groot, plaatsvervangend secretaris Wetenschappelijke Adviesraad, Commissie Geneesmiddelen (WAR-CG)
E-mail: warcg@zinl.nl 

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Aanlevering dossier compleet 16 februari 2024
Start beoordeling dossier februari 2024
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 8 april 2024
Start technische consultatie mei 2024
Publicatie advies juni of juli 2024

Betrokken partijen

  • Eli Lilly Nederland
  • Crohn & Colitis Nederland
  • Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Lever artsen (NVMDL)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)