Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg - doorontwikkeling

Het doel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is drieledig:

  • Ten eerste beschrijft dit document wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.
  • Ten tweede biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  • Ten derde vormt dit document het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Doorontwikkeling Kwaliteitskader door de sector

De partijen in de verpleeghuiszorg hebben de afgelopen maanden aan de ontwikkelopdrachten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gewerkt. Het Zorginstituut heeft in december 2018 een Pakket aan Normen en Instrumenten voor een betere personeelssamenstelling in ontvangst genomen. Dit pakket, aangeboden door V&VN als trekker van de stuurgroep Kwaliteit Verpleeghuiszorg namens veldpartijen en beroepsgroepen, is door het Zorginstituut getoetst aan de hand van criteria uit het Toetsingskader. Het Zorginstituut oordeelt positief en heeft de personeelsnorm en de indicatoren per 21 januari 2019 opgenomen in het openbare Register.

Tijdlijn

Ontwikkelingen rond Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg