Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg - doorontwikkeling naar Generiek kompas

Een brede groep partijen uit de langdurige zorg hebben in maart 2023 het Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' uitgebracht. Dit kompas wordt gedragen door een grote groep organisaties en mensen vanuit alle betrokken domeinen. Onder meer wijkverpleging, maatschappelijk werkers, mantelzorgers, gemeenten en zorgkantoren. Het doel is een duurzame infrastructuur voor passende zorg en ondersteuning voor ouderen en specifieke doelgroepen zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov, Huntington, Parkinson en jonge mensen met dementie.

Generiek kompas als leidraad voor kwaliteit van bestaan

Het Generiek kompas biedt ruimte om op een andere manier naar kwaliteit te kijken en de zorg en ondersteuning rond de cliënt te organiseren en vorm te geven. Voor patiënten, cliënten en hun naasten is het kompas straks een duidelijke leidraad om te weten wat zij nodig hebben en van zorg en ondersteuning mogen verwachten. Maar ook hoe zij afspraken over hun eigen rol kunnen maken. Het kompas is in lijn met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

December 2023: Generiek kompas nog niet opgenomen in Register, Zorginstituut zet doorzettingsmacht in

Op 30 november 2023 is het Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' aangeboden bij Zorginstituut Nederland voor opname in het Register.

Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' (versie 29-11-2023)

Het Zorginstituut heeft het Generiek kompas getoetst aan de hand van het Toetsingskader 3.0. Het kompas legt een goede basis voor zorg aan mensen met een brede ondersteuningsvraag in de verschillende domeinen (zorg en sociaal domein). Maar een implementatieplan ontbreekt nog. Dit is een formele eis voor opname in het Register. Daarom heeft het Zorginstituut het Generiek kompas nog niet ingeschreven in het Register en doorzettingsmacht ingezet. De Raad van Bestuur heeft de Kwaliteitsraad gevraagd om het ontbrekende implementatieplan en de doorontwikkelagenda op te leveren. Daarbij zal de samenwerking worden gezocht met de organisaties die het Generiek kompas hebben opgesteld. Het uitgangspunt is het Generiek kompas zoals dit is aangeboden.

Brief van Zorginstituut over aanbieding Generiek kompas

Betrokken partijen

De partijen die bij het Generiek kompas zijn betrokken of nog worden betrokken, zijn: KBO-PCOB, ANBO, MantelzorgNL, de Raad van Ouderen, Koepel Gepensioneerden, Patiëntenfederatie Nederland, LOC Waardevolle zorg, Sociaal Werk Nederland, BPSW, Nederlands Instituut van Psychologen, V&VN, Verenso, ActiZ, BVKZ, Zorgthuisnl, SPOT, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, CIZ, Academische werkplaatsen, ZonMw, Vilans, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de gemeente Den Haag en een huisarts met verbinding naar LHV.

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen en documenten in de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg naar het Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan'.