Concept Kwaliteitskader Verpleegzorg

Concept versie van kwaliteitskader verpleegzorg opgesteld door de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland. Dit is op 15 december 2016 ter consultatie naar de relevante partijen in de verpleegzorg is verstuurd.