Generiek kompas bijna klaar; Zorginstituut geeft impuls aan implementatie

Zorginstituut Nederland neemt het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ nog niet op in het Register. Volgens het Zorginstituut ligt er met het kompas ‘een goede basis voor passende zorg aan mensen met een brede zorg- en ondersteuningsvraag’. De stap die nog ontbreekt, is een implementatieplan om het kompas in de praktijk te brengen. Het Zorginstituut zet hiervoor doorzettingsmacht in.

De foto toont een groep ouderen die eten aan een tafel en een verzorger die 1 van de personen helpt.
Beeld: ©ANP

Kwaliteitsraad gevraagd voortouw te nemen

De aanwezigheid van een implementatieplan is een formele eis in het toetsingskader om ingeschreven te worden in het Register. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut vraagt de Kwaliteitsraad om het voortouw te nemen en het ontbrekende implementatieplan op te leveren in afstemming met betrokken partijen. Het uitgangspunt is het kompas dat op 30 november 2023 is aangeboden. De Kwaliteitsraad is een onafhankelijke adviescommissie op het gebied van kwaliteit. Begin januari 2024 wordt duidelijk wat het tijdpad is en de aanpak wordt voor het implementatieplan.

‘Grote waardering voor inzet betrokkenen’

“Met het kompas is een sterke basis neergelegd in de beweging naar passende zorg voor de groeiende groep mensen met een ondersteuningsvraag in de zorg en het sociaal domein. Ik heb waardering voor de enorme inzet die alle betrokkenen in dit traject aan de dag hebben gelegd”, aldus bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut. “Er is door 19 partijen écht over de eigen schaduw heen gesprongen, in het belang van goede zorg die inzet op behoud van kwaliteit van leven. Het ontbrekende plan van uitvoering is noodzakelijk om het gezamenlijk ontwikkelde kompas goed te laten landen in de praktijk.” 

Verpleeghuiszorg, zorg en ondersteuning thuis en in de wijk

Het kompas is een leidraad en richtsnoer om vanuit de behoeften van de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, deze vorm te geven en te organiseren. En alle verschillende organisaties daarin goed samen te laten werken. Het kompas moet de huidige kwaliteitskaders wijkverpleging en verpleeghuiszorg vervangen bij opname in het Register. Met het Register zorgt het Zorginstituut ervoor dat iedereen in Nederland kan zien wat wordt verstaan onder goede zorg en hoe je goede zorg meet. Het kompas richt zich naast de zorg voor met name ouderen ook op de zorg aan specifieke doelgroepen, zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov, Huntington, Parkinson en jonge mensen met dementie.

Continu verbeteren kwaliteit van zorg

Met het Generiek kompas staan kwaliteit van bestaan en de individuele behoeften en voorkeuren van mensen centraal. Een grotere zorgvraag kan worden voorkomen door te kijken naar wat mensen zelf kunnen en daarop in te spelen met de juiste ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerking tussen zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Maar ook de inzet van technologie. Daarnaast geeft het kompas voor professionals antwoord op de vraag hoe zij samen met cliënten en naasten kunnen vaststellen welke zorg en ondersteuning van hen wordt verwacht. 

Grote coalitie van zorgpartijen

De volgende partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van het Generiek kompas: Actiz, ANBO, BPSW, BVKZ, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, Mantelzorg, NCZ, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Sociaal Werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland. Zij werkten samen onder leiding van onafhankelijk voorzitter Lea Bouwmeester. 

Het kompas is in lijn met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.