Consultatiedocument Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Op 15 december 2016 is het concept Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, ter consultatie aangeboden aan ZN, Verenso, LOC, Actiz, IGZ, BTN en Patiëntenfederatie Nederland.

Dit verantwoordingsdocument geeft in hoofdlijnen de reacties van deze partijen weer en hoe deze in het Kwaliteitskader zijn verwerkt. Het tweede deel van deze notitie beschrijft de opmerkingen die niet zijn verwerkt in de definitieve versie van het Kwaliteitskader met daarbij de argumenten voor dit besluit.

De bijlage geeft een totaalbeeld, per partij, van alle specifieke opmerkingen en hoe deze zijn verwerkt.