Verpleeghuizen helder over kwaliteit en veiligheid

Alle organisaties in de verpleeghuiszorg hebben gegevens aangeleverd over de kwaliteit van zorg die zij leveren. Het gaat om kwaliteitsinformatie van bijna 1900 locaties. Deze informatie is te vinden op de website KiesBeter.nl . Hiermee zet de sector een belangrijke nieuwe stap naar goed inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg.

De foto toont een verpleegster die een oudere vrouw met hoofddoek helpt om op te staan in haar slaapkamer

Kiezen voor een verpleeghuis

Als je een verpleeghuis kiest voor een dierbare, wil je weten of er goede kwaliteit van zorg wordt geleverd en locaties vergelijken. Die informatie was niet altijd eenvoudig te vinden. Het Zorginstituut stelt de informatie voor alle locaties beschikbaar op de website KiesBeter. Onder andere is daar te zien of cliënten het verpleeghuis waar ze verblijven ook bij anderen aanbevelen. Daarnaast zijn er gegevens te vinden over vrijheidsbeperking en andere veiligheidsthema’s. KiesBeter is de publiekssite van Zorginstituut Nederland met informatie over goede kwaliteit van zorg.

Kwaliteit van verpleeghuiszorg over 2016

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft onder andere dat zorgaanbieders bij het Zorginstituut voor elke locatie gegevens aanleveren over de kwaliteit van de geleverde zorg. Organisaties in de verpleeghuiszorg  hebben nu informatie aangeleverd over de kwaliteit en veiligheid van zorg die zij in 2016 leverden. Het betreft basisveiligheid, cliëntwaardering en een toelichting van de organisatie op de kwaliteitsinformatie. Deze gegevens zijn via de website Zorginzicht beschikbaar voor de Inspectie, de zorgkantoren, brancheorganisaties en andere geïnteresseerden.

Belangrijke stap

Bij goede zorg hoort openheid over kwaliteit en veiligheid. Begin dit jaar werd een eerste stap gezet. Een deel van de verpleeghuizen maakte toen de informatie over veiligheid openbaar. Nu heeft 100% van de organisaties informatie aangeleverd voor publicatie. Dit is het resultaat van de beweging die de sector maakt naar vernieuwing. Dit wordt ondersteund door het verbeterprogramma Waardigheid & Trots. Hierin zitten Actiz, BTN, LOC, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Verenso, IGZ, VWS, ZN en Zorginstituut Nederland.

Kwaliteitskader

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat begin dit jaar is vastgesteld, staat dat organisaties in de verpleeghuiszorg moeten verbeteren door van elkaar te leren, ook op het gebied van kwaliteitsinformatie. Op dit moment werken genoemde partijen aan de verdere ontwikkeling van methoden om transparantie over kwaliteit te bieden.

Meer informatie