Tijdlijn middenoorontsteking bij kinderen

In de Zinnige Zorg-verdiepingsfase heeft het Zorginstituut samen met partijen in de zorg onderzocht waar mogelijkheden zijn tot verbetering in het zorgtraject voor kinderen met middenoorontsteking. Deze pagina geeft een overzicht van alle stappen die in dit traject zijn genomen en de bijbehorende publicaties.

Verbetersignalement Middenoorontsteking

In december 2021 heeft het Zorginstituut het verbetersignalement 'Middenoorontsteking' uitgebracht. Hierin staan de vastgestelde verbetermogelijkheden waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor kinderen met acute middenoorontsteking en slijmoor te kunnen verbeteren.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Middenoorontsteking bij kinderen

Hierna zullen de betrokken partijen de afgesproken verbeteringen gaan uitvoeren. Dit gebeurt in de volgende fase van het project: de implementatiefase.
Passende zorg verbetertrajecten - Voortgangsrapportage implementatiefase 2023

Tijdlijn

Een overzicht van belangrijke stappen die zijn gezet in de verdiepingsfase Middenoorontsteking bij kinderen en de daaraan voorafgaande screeningsfase Oor- en gehoorklachten.

Publicaties