Zinnige Zorg - Verslag eerste bijeenkomst Oor- en gehoorklachten

In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. Ieder project begint met de screeningsfase en een eerste bijeenkomst. Hierin kiezen we samen met betrokken partijen onderwerpen die kansen bieden om de zorg te verbeteren. De eerste bijeenkomst voor zorg bij oor- en gehoorklachten vond plaats op 11 december 2018. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. Alle aanwezigen hebben hierop kunnen reageren.

Resultaten bijeenkomst

Op de bijeenkomst hebben de aanwezigen het zorgtraject van een aantal voorgeselecteerde deelonderwerpen onder de loep genomen. Op 2 april 2019 vindt een vervolgbijeenkomst plaats. Aan het eind van de screeningsfase wordt een aantal onderwerpen geselecteerd voor nader onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering.

Zinnige Zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiƫnt en de zorg die deze nodig heeft staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiƫnten verbeteren en onnodige kosten vermijden.