Inkoop en aanbesteding

Een inkoopopdracht van de overheid heet een aanbesteding. De overheid moet zich aan bepaalde regels houden bij aanbestedingen. Door deze regels kopen overheden integer in. En ze krijgen de beste kwaliteit voor een zo goed mogelijke prijs.

Dynamische aankoopsystemen (DAS)

Alle inkoopbehoeften van het Zorginstituut worden conform wet- en regelgeving  in de markt uitgezet. Wij maken gebruik van Dynamische aankoopsystemen (DAS) voor de volgende vakgebieden:

  1. Zorggerelateerde onderzoeken
  2. Inhuur ICT Personeel
  3. Inhuur Medische professionals
  4. Inhuur Managers
  5. Inhuur Projectleider en Kwartiermakers (niet ICT gerelateerd)
  6. Inhuur Adviseurs

Op de pagina van het CTM-platform - Overzicht vakgebieden Zorginstituut Nederland vindt u meer informatie over de vakgebieden en de offerteaanvragen.

Als u interesse hebt in onze offerteaanvragen voor bovengenoemde vakgebieden dan adviseren wij u om u aan te melden voor één of meerdere van onze Dynamische aankoopsystemen. Aanmelden is laagdrempelig en kosteloos. U meldt zich aan via het CTM-platform.

Als u vragen heeft over het CTM-platform kunt u terecht bij de Support op werkdagen tussen 8:00 en 18:00 via e-mail helpdesk@ctmsolution.nl of telefoon 020 -  670 8500.