Inkoop en aanbesteding

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Zorginstituut Nederland bevat de kaders en spelregels voor het inkopen van leveringen en diensten door het Zorginstituut. Dit beleid komt overeen met de huidige wet- en regelgeving en houdt rekening met de laatste maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Zorginstituut Nederland wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers en dienstverleners eerlijke en gelijke kansen biedt.

Dit inkoop- en aanbestedingsbeleid draagt bij aan een transparante, doelmatige, rechtmatige en integere inkooppraktijk. We houden in het beleid rekening met actuele politieke thema’s. Het Zorginstituut geeft met verschillende uitgangspunten duidelijk richting aan het inkoopbeleid. 

  • de juridische uitgangspunten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 1; 
  • de ethische uitgangspunten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 2;
  • de economische uitgangspunten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

Op deze pagina geven we een korte beschrijving van enkele uitgangspunten die belangrijk zijn voor het Zorginstituut.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Het Zorginstituut heeft bij het inkopen en aanbesteden van diensten en leveringen oog voor sociale, ecologische en economische aspecten. Met een goed inkoop- en aanbestedingsbeleid kunnen we bijdragen aan het behalen van maatschappelijke doelen: inkopen met impact. 

Social Return

Inkopen van het Zorginstituut moeten ook een sociale opbrengst winst opleveren voor de maatschappij.

Product- en marktanalyse

Het Zorginstituut vindt het belangrijk om de markt te kennen. Als dat mogelijk is, voeren we daarom als dat mogelijk is een product- of marktanalyse uit. Deze product- of marktanalyse gebruiken we ook om te onderzoeken welke duurzame en innovatieve oplossingen de markt kan bieden.

Lokale economie en MKB

Het Zorginstituut houdt bij de inkoop rekening met de lokale economie en met lokale ondernemers. Lokaal inkopen kan bijdragen aan de doelmatigheid van inkoop. Het uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. Het Zorginstituut houdt bij de inkoop bovendien rekening met de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Meer informatie

Als u naar aanleiding van het inkoop- en aanbestedingsbeleid vragen heeft, dan kunt u die per e-mail sturen naar inkoop@zinl.nl.

Dynamische aankoopsystemen (DAS)

Alle inkoopbehoeften van het Zorginstituut worden conform wet- en regelgeving  in de markt uitgezet. Wij maken gebruik van Dynamische aankoopsystemen (DAS) voor de volgende vakgebieden:

  1. Zorggerelateerde onderzoeken
  2. Inhuur ICT Personeel
  3. Inhuur Medische professionals
  4. Inhuur Managers
  5. Inhuur Projectleider en Kwartiermakers (niet ICT gerelateerd)
  6. Inhuur Adviseurs

Als uw organisatie of onderneming nog geen registratie heeft, moet u zich éénmalig gratis registeren op het aanbestedingsplatform Mercell. Klik onderaan het loginkader op 'Nieuw? Registreren is kosteloos'.

U kunt zich aanmelden voor het DAS door rechts onderaan te klikken op 'Deelnemen'. Hier kunt u zich aanmelden voor:

Heeft u (technische) vragen over het aanbestedingsplatform tijdens de toelatingsprocedure of de offerteprocedure? Dan kunt u tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met de servicedesk van Mercell via e-mail support-nl@mercell.com of telefoon 085 - 001 4593.