Zinnige Zorg - Factsheet Trommelvliesbuisjes en antibioticagebruik bij kinderen met middenoorontsteking

Binnen de onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’, een samenwerking tussen het Nivel en Zorginstituut Nederland, zijn analyses gedaan naar hoe vaak kinderen tot en met 12 jaar werden verwezen naar de KNO-arts en hoe vaak er trommelvliesbuisjes werden geplaatst. Daarnaast is gekeken hoe vaak antibiotica is voorgeschreven bij kinderen met OMA. De analyses zijn uitgevoerd bij kinderen bij wie de huisarts OMA of OME als diagnose stelde. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de verdiepingsfase 'Middenoorontsteking bij kinderen', een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. Dit factsheet presenteert de resultaten.

Verdiepingsfase Zinnige Zorg voor kinderen met middenoorontsteking

OMA is de afkorting van otitis media acuta, oftewel acute middenoorontsteking. OME is de afkorting van otitis media met effusie, oftewel slijmoor. Dit factsheet beschrijft alleen de resultaten van de analyses binnen de onderzoekswerkplaats. Hierin komt niet het volledige zorgtraject voor kinderen met middenoorontsteking aan bod. De overige onderdelen van het zorgtraject en bijbehorende analyses staan in het 'Verbetersignalement Middenoorontsteking bij kinderen'. Daarin staan de afspraken om deze verbeteringen te realiseren en worden de resultaten geduid.