Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Middenoorontsteking

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met middenoorontsteking welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De startbijeenkomst hiervoor vond plaats op 10 december 2019. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst hebben we de betrokken partijen geïnformeerd over het proces en de voortgang van de verdiepingsfase. Samen met de aanwezigen hebben we belangrijke aandachtspunten geïdentificeerd.

Het projectteam van het Zorginstituut gaat de geprioriteerde aandachtspunten nader analyseren en onderbouwen. Dit doen we onder meer op basis van beschikbare declaratiedata en uitkomsten van aanvullend (extern) onderzoek. Misschien komen er ook klankbordgroepen om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke uitkomsten krijgen, onder meer voor de afbakening en opzet van het onderzoek en voor interpretatie van de onderzoeksresultaten.

Het vervolg: verbetersignalement

De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek worden verwerkt in een 'verbetersignalement'. Het Zorginstituut biedt het concept van dit verbetersignalement eind 2020 voor schriftelijke consultatie aan de partijen aan.