Evaluatierapport Standpunt torische lenzen bij staar met astigmatisme

Naar aanleiding van het standpunt ‘Torische lenzen bij staar met astigmatisme’ (juni 2014) heeft het Zorginstituut onderzocht of torische intra-oculaire lenzen alleen vergoed worden voor patiënten die voldoen aan de criteria genoemd in het standpunt en hoe zorgverzekeraars en zorgaanbieders het standpunt uitvoeren in de praktijk.
Dit evaluatieonderzoek toont aan dat het standpunt niet volledig geïmplementeerd is in de praktijk van de zorg. Het Zorginstituut vindt het belangrijk dat standpunten volledig geïmplementeerd worden. Om de implementatie van standpunten te versterken, koppelt het Zorginstituut vervolgacties aan evaluatieonderzoeken.