Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021

In de Zorgverzekeringswet is een regeling opgenomen die bepaalt hoe met kosten als gevolg van een catastrofe moet worden omgegaan: de catastroferegeling. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en heeft beleidsregels opgesteld voor de afhandeling van verzoeken van zorgverzekeraars om een extra bijdrage in verband met de COVID-19-pandemie in 2020 en 2021.

Publicaties