Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021

Beleidsregels van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland van 17 december 2020 voor de afhandeling van verzoeken van zorgverzekeraars voor een extra bijdrage vanwege de coronapandemie in 2020 en 2021.