Oordeel toetsingscommissie over voorstel voor de selectie van COVID-19-zorg

Voor een goede uitvoering van de catastroferegeling is het noodzakelijk dat de patiëntgebonden COVID-19-kosten zo goed mogelijk worden geïdentificeerd. Zorgverzekeraars hebben voorstellen gedaan welke zorg in de catastroferegeling kan worden ingebracht. Het Zorginstituut heeft een toetsingscommissie ingesteld om de voorstellen van de zorgverzekeraars te toetsen. Dit memo beschrijft de uitkomst van deze toets.