Oordeel toetsingscommissie over voorstel voor de herijking van de selectie van COVID-zorg

Voor een goede uitvoering van de catastroferegeling is het noodzakelijk dat de patiƫntgebonden COVID-19-kosten zo goed mogelijk worden herkend. Het Zorginstituut heeft daarvoor in december 2020 beleidsregels vastgesteld: de 'Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021'. Het grootste deel van de COVID-19-zorg is opgenomen in de beleidsregels. Vanwege de uitzonderlijke aard van de COVID-19-pandemie is in de beleidsregels vastgelegd dat het Zorginstituut 2 keer zal bekijken of de selectie van COVID-19-zorg aanpassing nodig heeft. De eerste herijking lichten we toe in het bestand 'Oordeel toetsingscommissie over voorstel voor de herijking van de selectie van COVID-zorg'.