Informatie voor zorginstanties, zorgverzekeraars en zorgkantoren

Het Zorginstituut beheert het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) voor de basisverzekering en het Fonds langdurige zorg (Flz) voor de langdurige zorg en doet hieruit betalingen aan zorgverzekeraars en zorgkantoren. Elk jaar stelt de minister van VWS vast wat de beschikbare (macro)bedragen zijn voor zorg uit het basispakket en voor langdurige zorg en ook welk bedrag beschikbaar is voor risicoverevening.

Publicaties