Risicoverevening Zvw

Door de acceptatieplicht kan een zorgverzekeraar hogere zorgkosten krijgen als hij naar verhouding meer verzekerden heeft die veel zorg nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld is tussen zorgverzekeraars, voert Zorginstituut Nederland de risicoverevening uit. Op deze pagina vindt u gedetailleerde informatie over de risicoverevening per jaar.

Wat is risicoverevening?

Kosten voor zorg uit het basispakket worden gefinancierd vanuit de premies die verzekerden betalen aan de zorgverzekeraar en vanuit het Zorgverzekeringsfonds. Iedere verzekerde, ongeacht zijn gezondheidsstatus, betaalt dezelfde premie voor de basisverzekering. Doordat zorgverzekeraars iedereen moeten accepteren voor de basisverzekering, hebben zorgverzekeraars met verzekerden die veel zorg nodig hebben hogere kosten dan andere zorgverzekeraars. Daarom wordt de bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds verdeeld onder zorgverzekeraars via risicoverevening. Met risicoverevening ontvangen zorgverzekeraars een vereveningsbijdrage op basis van het risicoprofiel van hun verzekerden. Zo worden zorgverzekeraars met verzekerden die meer zorg nodig hebben financieel gecompenseerd en ontstaat er een gelijk speelveld tussen zorgverzekeraars. Het Zorginstituut beheert het Zorgverzekeringsfonds en verdeelt jaarlijks de bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds via risicoverevening onder zorgverzekeraars.

Lees meer uitleg over de risicoverevening.