Risicoverevening Zvw

De financiering van de Zorgverzekeringswet vindt plaats vanuit het Zorgverzekeringsfonds dat het Zorginstituut beheert. Als gevolg van de acceptatieplicht hebben sommige zorgverzekeraars meer verzekerden die veel zorg nodig hebben dan andere zorgverzekeraars. Ze hebben hierdoor hogere kosten. Om ervoor te zorgen dat hierdoor geen scheve situatie ontstaat, krijgen deze zorgverzekeraars een vergoeding vanuit het Zorgverzekeringsfonds. Deze zogeheten 'vereveningsbijdrage' wordt verstrekt door het Zorginstituut. Zo blijft sprake van een ‘gelijk speelveld’.