Wijziging Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021

Op 14 december 2021 heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut besloten tot wijziging van de beleidsregels. Dat besluit is op 27 december 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.