Ontwikkeling in zorgkosten - onderzoek en analyse

Het Zorginstituut beheert de 2 fondsen voor de (gedeeltelijke) financiering van het basispakket (Zvw) en de langdurige zorg (Wlz). Hierdoor heeft het Zorginstituut, naast een brede zorginhoudelijke kennis, ook een goed inzicht in alle geldstromen binnen de zorg.

In opdracht van de minister van VWS informeert het Zorginstituut gevraagd en ook ongevraagd over kostenontwikkelingen binnen het basispakket en van langdurige zorg. Voor de uitvoering van onze wettelijke taken, mogen wij persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld zorgdeclaraties die de zorginstellingen bij de zorgverzekeraars indienen.

Door de rapportages over verwachte zorglasten die wij ieder kwartaal aan de verzekeraars uitvragen te combineren met andere data, kunnen wij zichtbaar maken hoe zorgkosten zich ontwikkelen. Wij ondersteunen beleidsmakers bij het voorbereiden en evalueren van beleid en helpen het ministerie van VWS bij het opstellen en monitoren van de zorguitgaven. Periodiek publiceren wij een aantal vaste rapporten over ontwikkelingen in de zorgkosten:

Naast onze vaste rapportagesĀ publiceren wij ook aanvullende onderzoeken en analyses naar ontwikkelingen in zorgkosten. Hierbij verdiepen we ons meestal in een specifiek zorggebied. De aanvullende onderzoeken en analyses vindt u op de pagina 'Rapportages ontwikkeling zorgkosten'.