Evaluatierapporten en monitors

Om de effecten van de producten van het Zorginstituut op de praktijk van de zorg in kaart te brengen, heeft het Zorginstituut een evaluatieprogramma opgericht.

Evaluaties en monitors waaraan we werken

Hart, Vaat en Long

Kanker

Overige onderwerpen

Psychische aandoeningen

Stofwisseling en hormoonhuishouding

Zenuwstelstel

Zintuigen en huid

Zwangerschap, geboorte en gynaecologische aandoeningen