Evaluatierapporten en monitors

Het motto van Zorginstituut Nederland is: van goede zorg verzekerd, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Om de effecten van de producten van het Zorginstituut op de praktijk van de zorg in kaart te brengen, heeft het Zorginstituut een evaluatieprogramma opgericht.

Evaluaties en monitors waaraan we werken

Bewegingsapparaat

Hart, Vaat en Long

Kanker

Ouderenzorg

Stofwisseling en hormoonhuishouding

Zintuigen en huid

Zwangerschap, geboorte en gynaecologische aandoeningen

Overige onderwerpen