Evaluatie standpunten Neuromodulatie bij chronische pijn en Occipitale neurostimulatie (ONS) bij medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn

Het Zorginstituut evalueert de implementatie van de standpunten Neuromodulatie en Occipitale neurostimulatie (ONS) bij chronische clusterhoofdpijn. De standpunten worden in hetzelfde registratie- en kwaliteitssysteem opgenomen.

Standpunt Neuromodulatie bij chronische pijn

In november 2019 bracht het Zorginstituut het standpunt ‘Neuromodulatie bij chronische pijn’ uit. Hierin concludeert het Zorginstituut dat neuromodulatie voor een aantal aandoeningen onder de basisverzekering valt en voor een aantal niet. Voor patiënten die al met neuromodulatie worden behandeld en nu geen verzekerde indicatie meer hebben, is een overgangsregeling opgesteld.

Standpunt ONS bij chronische clusterhoofdpijn

Het standpunt ‘Occipitale neurostimulatie (ONS) bij medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn’ is ingegaan op 1 januari 2020. Het Zorginstituut concludeert dat ONS bij patiënten met medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn voldoet aan de ‘stand van wetenschap en praktijk’. Daarom wordt de behandeling voor deze patiëntengroep vergoed uit het basispakket.

Evaluatie standpunten

Het Zorginstituut volgt de komende jaren de implementatie van beide standpunten. Hierbij staan de volgende onderwerpen centraal:

  • implementatie van de overgangsregeling van neuromodulatie;
  • voortgang van het registratie- en kwaliteitssysteem;
  • ontwikkeling in kosten van neuromodulatie en neurostimulatie;
  • ontwikkeling in volumes van behandelcentra;
  • indicaties en complicaties van neuromodulatie en neurostimulatie.

Voor uitvoer van de evaluatie zal het Zorginstituut gebruik maken van declaratiegegevens en jaarlijkse rapportages van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). Daarnaast organiseert het Zorginstituut periodiek voortgangsbijeenkomsten met betrokken partijen.

Planning

De publicatie van de evaluatie staat gepland voor het eerste kwartaal van 2024.

Voor informatie

Contactpersoon: Maja Obradovic
Mobiel: 06 - 22 43 13 17
E-mail: mobradovic@zinl.nl