Evaluatie standpunten glucose-sensortechnologie

Het Zorginstituut evalueert de implementatie van de standpunten en adviezen over glucose-sensortechnologie. Het gaat om real time Continue Glucose Monitoring (rt-CGM) en Flash Glucose Monitoring (FGM).

Standpunten en adviezen glucose-sensortechnologie

Het Zorginstituut heeft eind 2019 vastgesteld dat FGM vergoed moet worden uit het basispakket van de zorgverzekering voor mensen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema. De vergoeding van de FGM voor deze groep is ingegaan op 10 december 2019. De FGM is een voordeligere variant van de real time Continue Glucose Monitoring (rt-CGM) en was al verzekerde zorg voor enkele andere groepen diabetespatiënten sinds november 2017. In 2020 is een consensusdocument opgesteld met kwaliteitscriteria voor de inzet van de FGM en de rt-CGM. In 2021 is de bekostiging van de rt-CGM overgeheveld van de geneeskundige zorg naar de hulpmiddelenzorg.

Evaluatievragen

In deze evaluatie onderzoekt het Zorginstituut de volgende vragen:

  1. Wat is de ontwikkeling in kosten, volume en aantal patiënten met een declaratie voor FGM (reader en sensor)? Valt dit binnen de raming?
  2. Wat is de ontwikkeling in kosten, volume en aantal patiënten met een declaratie voor rt-CGM? Valt dit binnen de raming?
  3. Hoeveel personen stappen over van CGM naar FGM en vice versa?
  4. Gaat de verkoopprijs van FGM omlaag naarmate het gebruik ervan toeneemt?
  5. Wat is de ontwikkeling in kosten, volume en aantal patiënten met een declaratie voor teststrips? Valt dit binnen de raming?
  6. Zien we de gewenste daling in teststripgebruik bij gebruik van glucose-sensortechnologie?

Vanwege alle ontwikkelingen in het veld is besloten geen kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de naleving van de kwaliteitscriteria uit het consensusdocument. Er is alleen kwantitatief onderzoek gedaan op basis van declaratiegegevens. Bij de consultatie van het conceptrapport zullen we wel enkele vragen voorleggen aan veldpartijen om de bevindingen te duiden.

Planning

De publicatie van de eerste tussenevaluatie is gepland in 2023.