Zinnige Zorg - Controleafspraken bij patiënten met nieuw event diepe veneuze trombose of longembolie

Binnen de onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’, een samenwerking tussen het Nivel en Zorginstituut Nederland, zijn analyses gedaan van gekoppelde gegevens uit huisartsendossiers en declaraties van medisch-specialistische zorg. Dit onderzoek vond plaats om na te gaan hoe de nazorg wordt geboden bij diepe veneuze trombose (DVT) of longembolie (LE). Ook werd inzichtelijk gemaakt hoe vaak controlecontacten plaatsvinden. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de verdiepingsfase ‘Diepe veneuze trombose en longembolie’, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.

Verdiepingsfase Zinnige Zorg voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Richtlijnanalyse diepe veneuze trombose en longembolie.
  2. Ervaringen en behoeften van patiënten en artsen rondom het zorgtraject van diepe veneuze trombose en longembolie.
  3. Dossieronderzoek bij patiënten met (mogelijke) veneuze trombo-embolie in de eerste lijn.
  4. Analyse van gekoppelde gegevens uit huisartsendossiers en declaraties van medisch specialistische zorg over nazorg bij diepe veneuze trombose en longembolie.
  5. Analyse van digitale voorlichting voor patiënten met diepe veneuze trombose of longembolie.
  6. Analyse van zorggebruik van patiënten met een diepe veneuze trombose of longembolie op basis van declaratiegegevens.
  7. Enquête over de uitvoeringspraktijk van D-dimeerbepalingen ten behoeve van de diagnostiek van diepe veneuze trombose en longembolie.

De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.