Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase Diepe veneuze trombose en longembolie

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie (LE) welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De vervolgbijeenkomst hiervoor vond plaats op 9 maart 2021. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst zijn de analyses gepresenteerd en hebben we in 4 sessies samen de concept-verbeterdoelen besproken.

 • Verbeterdoelen sessie 1 - Medicamenteuze therapie, Samen beslissen & Nazorg
 1. Verbeter de controle van patiënten tijdens antistollingstherapie na een veneuze trombo-embolie.
 2. Voorkom vertraging in het stellen van de diagnose post-longemboliesyndroom door betere begeleiding en diagnostiek van restklachten na de diagnose longembolie.
 3. Pas samen beslissen over de behandelduur met antistolling vaker toe.
 • Verbeterdoelen sessie 2 - Inzet en evaluatie van compressietherapie
 1. Zet verwijzing naar de dermatologie in het kader van zwachteltherapie in de acute fase bij een diepe veneuze trombose gerichter in.
 2. Verbeter het toepassen van een gepersonaliseerde behandelduur met compressietherapie.
 • Verbeterdoelen sessie 3 Diagnostiek en verwijzing door de huisarts
 1. Sluit de diagnose longembolie vaker uit in de huisartsenpraktijk door de Wells beslisregel vaker toe te passen.
 2. Behandel als huisarts vaker patiënten met een bewezen DVT door het inrichten van een zorgpad voor de diagnostiek.
 • Verbeterdoelen sessie 4 - Opname bij longembolie
 1. Verbeter de inzet van thuisbehandeling en opname bij longembolie.

Het vervolg: verbetersignalement

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden verwerkt in het verbetersignalement. Partijen ontvangen het concept van dit verbetersignalement voor schriftelijke consultatie.