Zinnige Zorg - Nivel-rapport ervaringen en behoeften patiënten en artsen zorgtraject DVT en LE

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft het Nivel een verdiepend, kwalitatief onderzoek uitgevoerd voor een grote patiëntengroep naar 2 perspectieven op de zorg. Het onderzoek maakt deel uit van het verdiepingsfaseproject ‘Diepe veneuze trombose en longembolie’, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.

Doel en resultaat van het onderzoek

De resultaten van dit onderzoek bieden handvatten voor meer zorg op maat voor mensen die te maken krijgen met diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie (LE). Dankzij de inbreng van vele patiënten en artsen geeft dit rapport een breed beeld van de huidige praktijk van de zorg voor mensen met DVT en LE, en diverse aanknopingspunten voor verbetering.

Verdiepingsfase Zinnige Zorg voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Richtlijnanalyse diepe veneuze trombose en longembolie.
  2. Ervaringen en behoeften van patiënten en artsen rondom het zorgtraject van diepe veneuze trombose en longembolie.
  3. Dossieronderzoek bij patiënten met (mogelijke) veneuze trombo-embolie in de eerste lijn.
  4. Controleafspraken bij patiënten met nieuw event diepe veneuze trombose of longembolie.
  5. Analyse van digitale voorlichting voor patiënten met diepe veneuze trombose of longembolie.
  6. Analyse van zorggebruik van patiënten met een diepe veneuze trombose of longembolie op basis van declaratiegegevens.
  7. Enquête over de uitvoeringspraktijk van D-dimeerbepalingen ten behoeve van de diagnostiek van diepe veneuze trombose en longembolie.

De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.