Zinnige zorg - Analyse van zorggebruik van patiënten met een diepe veneuze trombose of longembolie op basis van declaratiegegevens

In de verdiepingsfase ‘Diepe veneuze trombose en longembolie’, een onderdeel van het Zinnige Zorg-programma van het Zorginstituut, analyseerden we welke zorg gedeclareerd werd voor patiënten met een diepe veneuze trombose of longembolie. Op basis van gegevens van declaraties van medisch-specialistische zorg, hulpmiddelen en geneesmiddelen brachten we in beeld hoe de zorg voor patiënten met diepe veneuze trombose of longembolie in de praktijk wordt geleverd. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het 'Verbetersignalement Diepe veneuze trombose en longembolie'.

Verdiepingsfase Zinnige Zorg voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Richtlijnanalyse diepe veneuze trombose en longembolie.
  2. Ervaringen en behoeften van patiënten en artsen rondom het zorgtraject van diepe veneuze trombose en longembolie.
  3. Dossieronderzoek bij patiënten met (mogelijke) veneuze trombo-embolie in de eerste lijn.
  4. Analyse van gekoppelde gegevens uit huisartsendossiers en declaraties van medisch specialistische zorg over nazorg bij diepe veneuze trombose en longembolie.
  5. Analyse van digitale voorlichting voor patiënten met diepe veneuze trombose of longembolie.
  6. Analyse van zorggebruik van patiënten met een diepe veneuze trombose of longembolie op basis van declaratiegegevens.
  7. Enquête over de uitvoeringspraktijk van D-dimeerbepalingen ten behoeve van de diagnostiek van diepe veneuze trombose en longembolie.

De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.