Zinnige zorg - Analyse van digitale voorlichting voor patiënten met diepe veneuze trombose of longembolie

In de verdiepingsfase ‘Diepe veneuze trombose en longembolie’, een onderdeel van het Zinnige Zorg-programma van het Zorginstituut, analyseerden we online beschikbare voorlichting voor patiënten. We beoordeelden de mate waarin (juiste) informatie beschikbaar was voor mensen die te maken krijgen met diepe veneuze trombose of longembolie. De onderwerpen waarop we ons hebben gericht in deze analyse zijn gerelateerd aan de conceptverbeterafspraken voor het Verbetersignalement 'Zinnige Zorg Diepe veneuze trombose en longembolie'.

Verdiepingsfase Zinnige Zorg voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Richtlijnanalyse diepe veneuze trombose en longembolie.
  2. Ervaringen en behoeften van patiënten en artsen rondom het zorgtraject van diepe veneuze trombose en longembolie.
  3. Dossieronderzoek bij patiënten met (mogelijke) veneuze trombo-embolie in de eerste lijn.
  4. Analyse van gekoppelde gegevens uit huisartsendossiers en declaraties van medisch specialistische zorg over nazorg bij diepe veneuze trombose en longembolie.
  5. Analyse van digitale voorlichting voor patiënten met diepe veneuze trombose of longembolie.
  6. Analyse van zorggebruik van patiënten met een diepe veneuze trombose of longembolie op basis van declaratiegegevens.
  7. Enquête over de uitvoeringspraktijk van D-dimeerbepalingen ten behoeve van de diagnostiek van diepe veneuze trombose en longembolie.

De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.