Pakketadvies entrectinib en larotrectinib (Rozlytrek® en Vitrakvi®) voor de behandeling van volwassen en kinderen met solide tumoren (kanker) met NTRK-genfusie

Zorginstituut Nederland heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd om de medicijnen entrectinib en larotrectinib (Rozlytrek® en Vitrakvi®) te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Deze medicijnen zijn zogeheten tumor-agnostische geneesmiddelen en kunnen worden gebruikt voor de behandeling van volwassen en kinderen met solide tumoren (kanker) met NTRK-genfusie. De minister heeft ons advies overgenomen. Entrectinib en larotrectinib worden daarmee voor de genoemde aandoening vergoed.

Update september 2023: entrectinib en larotrectinib (Rozlytrek® en Vitrakvi®) vergoed 

De minister heeft besloten het advies van het Zorginstituut over te nemen en entrectinib en larotrectinib (Rozlytrek® en Vitrakvi®) te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding geldt vanaf 1 september 2023 voor de behandeling van volwassen en kinderen met solide tumoren (kanker) met NTRK-genfusie. 

Lees het vergoedingsbesluit van de minister in de Staatscourant. 
 

Aandoening waarvoor vergoeding is aangevraagd

De vergoeding is aangevraagd voor de behandeling van volwassen en kinderen met solide tumoren (kanker) die een neurotrofe tyrosine receptor kinase (NTRK)-genfusie hebben. Entrectinib en larotrectinib zijn nieuwe, innovatieve geneesmiddelen (tumor-agnostisch). Dat zijn medicijnen die worden gebruikt bij de behandeling van tumoren met een bepaalde DNA-afwijking. Tumor-agnostische middelen kunnen worden ingezet voor verschillende typen kanker zolang er sprake is van de DNA-afwijking, ongeacht waar de tumor zit. Dit in tegenstelling tot de meeste medicijnen tegen kanker, die uitgaan van het specifieke orgaan of weefsel waarin de tumor is ontstaan.

Voorwaardelijke toelating

De middelen werden door de medisch specialisten als veelbelovend gezien, maar het beoordelingskader van het Zorginstituut was in 2021 nog niet toereikend voor tumor-agnostische geneesmiddelen. Hierdoor kon nog niet worden vastgesteld of deze middelen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk (SWP). Om patiënten toch toegang te geven waren de 2 geneesmiddelen vanaf 1 oktober 2021 voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Inmiddels heeft minister besloten het advies van het Zorginstituut over te nemen en entrectinib en larotrectinib (Rozlytrek® en Vitrakvi®) definitief te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Vroegtijdige eindbeoordeling

Het Zorginstituut heeft gedurende de periode van voorwaardelijke toelating een nieuw beoordelingskader ontwikkeld voor tumor-agnostische middelen. Dit is de module beoordeling SWP voor tumor-agnostische geneesmiddelen en voor andere oncologische geneesmiddelen die uitsluitend in enkelarmige studies zijn onderzocht. Met behulp van dit nieuwe beoordelingskader heeft het Zorginstituut vroegtijdig kunnen toetsen of entrectinib en larotrectinib voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en in het basispakket kunnen blijven.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  om entrectinib en larotrectinib (Rozlytrek® en Vitrakvi®) vanuit de voorwaardelijke toelating definitief op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. 

Hoe is het advies ontstaan?

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP) adviseren het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. De uiteindelijke beslissing over wel of geen vergoeding uit het basispakket ligt bij de minister.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.