Pakketadvies tucatinib (Tukysa®) in combinatie met trastuzumab en capecitabine bij HER2-positieve borstkanker

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het geneesmiddel tucatinib (Tukysa®) in combinatie met trastuzumab en capecitabine vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Deze combinatie van medicijnen is voor volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker. Het gaat om patiënten die ten minste 2 voorafgaande anti-HER2-behandelschema’s hebben gekregen. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van tucatinib in de sluis voor dure geneesmiddelen, vanwege te verwachten hoge kosten. Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tucatinib in combinatie met trastuzumab en capecitabine op te nemen in het basispakket, mits de fabrikant de prijs van het middel minstens 65% verlaagt.

In augustus 2022 heeft de minister besloten het advies van het Zorginstituut over te nemen.

Update augustus 2022: Tucatinib (Tukysa®) in combinatie met trastuzumab en capecitabine vanaf 1 september 2022 vergoed uit basispakket van zorgverzekering

De minister van VWS heeft besloten om het advies van Zorginstituut Nederland over te nemen. In augustus 2022 zijn de onderhandelingen met de fabrikant van tucatinib afgerond. Vanaf 1 september 2022 wordt tucatinib in combinatie met trastuzumab en capecitabine bij HER2-positieve borstkanker vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De afspraken gelden tot en met 31 december 2024. Het middel is in ieder geval tot die datum toegankelijk voor patiënten die het nodig hebben voor hun behandeling.

Bericht in de Staatscourant over de vergoeding van tucatinib (Tukysa®) in combinatie met trastuzumab en capecitabine bij HER2-positieve borstkanker.

Borstkanker

Borstkanker ontwikkelt zich in de melkbuisjes of melklieren van de borst. Er is sprake van lokaal gevorderde borstkanker als een tumor groter is dan 5 centimeter, óf als de tumor is ingegroeid in de borstholte of in de huid. Er kunnen ook uitzaaiingen in de lymfeklieren van de oksel zitten. HER2 is een eiwit dat de groei en deling van normale borstcellen regelt. HER2-positieve borstkanker betekent dat er veel HER2 op de kankercellen zit.

Dit pakketadvies betreft de volgende indicatie: tucatinib in combinatie met trastuzumab en capecitabine, voor gebruik bij de behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker. Het gaat om patiënten die ten minste 2 voorafgaande anti-HER2-behandelschema’s hebben gekregen.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert om tucatinib in combinatie met trastuzumab en capecitabine voor de genoemde indicatie op te nemen in het pakket, mits de prijs minstens 65% omlaag gaat. Als daarna tucatinib in combinatie met trastuzumab en capecitabine in het verzekerde pakket komt, dan zal het Zorginstituut het gebruik van deze combinatie monitoren. Uiterlijk in 2025 zullen we de minister daarover informeren.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft tucatinib in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Een geneesmiddel in deze sluis komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als: 

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is; 
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik; 
  • er succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. De uiteindelijke beslissing over wel of geen vergoeding uit het basispakket ligt bij de minister.