Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over tucatinib (Tukysa®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over tucatinib (Tukysa®). Tucatinib kan in combinatie met trastuzumab en capecitabine worden gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met HER2-positieve, lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker. Dit onderwerp is voor het eerst besproken in de WAR-vergadering van 30 augustus 2021. De tweede bespreking vond plaats op 22 november 2021.