Pakketadvies niraparib (Zejula®) bij eierstokkanker

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het sluisgeneesmiddel niraparib (Zejula®) kan worden opgenomen in het basispakket. Niraparib (Zejula®) is bedoeld voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met een specifieke vorm van eierstokkanker. Het Zorginstituut adviseert de minister om niraparib voor een subgroep alleen op te nemen in het pakket voor patiënten zonder bewezen BRCAl/2-mutatie. De minister voor Medische Zorg heeft in juli 2021 besloten ons advies over te nemen. Er zal geen prijsonderhandeling worden gevoerd. Voor patiënten die een bewezen BRCA1/2-mutatie hebben, wordt niraparib niet vergoed vanuit het basispakket.

Update juli 2021: niraparib onder bepaalde omstandigheden opnemen in het pakket

Op basis van het advies van het Zorginstituut heeft de minister voor Medische Zorg in juli 2021 besloten niraparib in het basispakket op te nemen voor de volgende indicatie: als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderde epitheliale hooggradige eierstok-, eileider- of primaire peritoneumkanker zonder bewezen BRCA1/2-mutatie. Deze patiënten reageren ook volledig of gedeeltelijk na afronding van een eerstelijnsbehandeling met op platina gebaseerde chemotherapie. Er zal geen prijsonderhandeling worden gevoerd . Voor patiënten die een bewezen BRCA1/2-mutatie hebben, voldoet niraparib niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Daarom wordt niraparib voor deze indicatie niet opgenomen in het basispakket en blijft deze indicatie deel uitmaken van de pakketsluis.

Staatscourant: niraparib onder bepaalde omstandigheden opnemen in het pakket.

Aandoening waarvoor vergoeding is aangevraagd

Niraparib (Zejula®) is bedoeld voor de onderhoudsbehandeling van volwassenen patiënten met gevorderde, epitheliale, hooggradige eierstok-, eileider- of primaire peritoneumkanker. Het gaat om patiënten die volledig of gedeeltelijk reageren op platinagebaseerde chemotherapie. 

Advies van het Zorginstituut

Zorginstituut Nederland concludeert dat niraparib alleen voor een subgroep van de genoemde indicatie voldoet aan het wettelijke criterium 'stand van wetenschap en praktijk'. Het gaat om patiënten zonder bewezen BRCAl/2-mutatie. Niraparib is voor deze groep een effectief middel. Ook de kosteneffectiviteit is gunstig, maar er is wel onzekerheid over het effect op de algehele overleving.

Voor patiënten die een bewezen BRCAl/2-mutatie hebben, kan niet worden vastgesteld of niraparib ten minste een gelijke waarde heeft aan het geneesmiddel olaparib. Daarom voldoet niraparib voor patiënten met een bewezen BRCAl/2-mutatie niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Afweging van de pakketcriteria voor vergoeding

Het Zorginstituut heeft niraparib (Zejula®) beoordeeld aan de hand van de 4 pakketcriteria: effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid. Het Zorginstituut wordt daarbij geadviseerd door 2 onafhankelijke commissies:

  • de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) voor de toetsing van de gegevens aan de stand van de wetenschap en praktijk en het bepalen van de kosteneffectiviteit;
  • de Adviescommissie Pakket (ACP) voor de maatschappelijke afweging.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister voor Medische Zorg heeft niraparib (Zejula®) in de sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst, vanwege de verwachte hoge kosten van de behandeling. Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst, komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als:

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister voor Medische Zorg en Sport succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.