ACP-advies over niraparib (Zejula®)

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over niraparib (Zejula®) (een PARP remmer). Dit is een onderhoudsbehandeling voor volwassenen met gevorderde eierstokkanker zonder BRCA1/2-mutatie die (volledig of gedeeltelijk) reageren na afronding van een eerstelijnsbehandeling met een op platina gebaseerde chemotherapie. De commissie heeft in haar vergadering van 14 mei 2021 gesproken over de vraag of niraparib voor bovengenoemde groep patiënten opgenomen moet worden in de basisverzekering. Tijdens de vergadering hebben de patiëntenorganisatie, de beroepsgroep en de fabrikant gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot inspreken. 

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie vindt het belangrijk dat het middel snel beschikbaar komt voor alle Nederlandse patiënten binnen dit indicatiegebied, na prijsonderhandeling. Ook vindt de commissie het van belang dat de patiënten die worden behandeld goed worden gevolgd om op termijn te kunnen beschikken over data over algehele overleving.