Meerjarenagenda: prioriteitenlijst van te ontwikkelen kwaliteitsproducten

Zorginstituut Nederland stimuleert de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland, onder meer door de ontwikkeling van kwaliteitsproducten te bevorderen. Deze moeten begrijpelijke en betrouwbare informatie geven over de kwaliteit van de zorg. Op de Meerjarenagenda staat waar een kwaliteitsproduct voor wordt ontwikkeld en wanneer het af moet zijn. De focus ligt hierbij op kwaliteitsproducten die prioriteit hebben, bijvoorbeeld omdat ze veel mensen raken.

Kwaliteitsproducten

Kwaliteitsproducten wordt gebruikt als een verzamelnaam voor:

  • kwaliteitsstandaarden (beschrijven wat goede zorg is),
  • meetinstrumenten (bijbehorende indicatoren om kwaliteit te meten) en
  • informatiestandaarden (afspraken over uitwisselbaarheid van gegevens).

Onderwerpen aandragen voor de Meerjarenagenda

Op twee manieren kan een onderwerp voor de Meerjarenagenda worden aangedragen:

  1. Partijen in de zorg ontwikkelen een kwaliteitsproduct en stellen gezamenlijk aan het Zorginstituut voor om dit op de Meerjarenagenda te plaatsen. Het Zorginstituut stelt de planning van het kwaliteitsproduct op na overleg met partijen. Samen spreken zij af welke organisatie de ontwikkeling van het kwaliteitsproduct coördineert en wat de opleverdatum is. Samenwerking kan bijvoorbeeld plaatsvinden tussen patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, brancheorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars.
  2. Het Zorginstituut, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kunnen individueel of in samenwerking kwaliteitsproducten voor plaatsing op de Meerjarenagenda aandragen.

De Raad van Bestuur van het Zorginstituut neemt het besluit om een onderwerp wel of niet op de Meerjarenagenda te plaatsen. Dit gebeurt na advies van de Kwaliteitsraad. Deze adviescommissie is verbonden aan het Zorginstituut.

Het schema toont hoe onderwerpen worden aangedragen voor de meerjarenagenda. Deze stappen staan beschreven in de tekst.

Voortgang bewaken

De voortgang van een kwaliteitsproduct wordt in eerste instantie bewaakt door de partij die het aanspreekpunt is. Daarnaast houdt het Zorginstituut de voortgang in de gaten en blijft er contact met betrokken partijen om de voortgang in de gaten te houden. Als het nodig is, kan het Zorginstituut bij de ontwikkeling helpen. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren. Of door de ontwikkeling meer tijd te geven of op te treden als onafhankelijk voorzitter bij het ontwikkelproces. 

Kwaliteitsproduct klaar

Als het kwaliteitsproduct klaar is, neemt het Zorginstituut het op in het Register. Het Register bevat alle kwaliteitsproducten die door organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn ontwikkeld om de kwaliteit van zorg in de praktijk te verbeteren. Alle kwaliteitsproducten in het Register zijn getoetst aan de criteria in het Toetsingskader. Deze criteria zijn door het Zorginstituut opgesteld na overleg met patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars. Het Register wordt gepubliceerd op de website Zorginzicht.

Doorzettingsmacht

Als veldpartijen de opleverdatum van een kwaliteitsproduct niet halen, kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht gebruiken. Doorzettingsmacht betekent dat het Zorginstituut de regie overneemt en de Kwaliteitsraad verzoekt om het kwaliteitsproduct op te stellen.

Meerjarenagenda

Hieronder staat een verkorte versie van de Meerjarenagenda. Er is een uitgebreide versie van de Meerjarenagenda beschikbaar.

Aandoening of knelpunt   

Wat wordt er gemaakt  Uiterste opleverdatum
GGZ - ADHD Zorgstandaard Wordt besproken
GGZ - Diagnostiek en behandeling in de basis-GGZ Generieke module 31-12-2020
GGZ - Dissociatieve stoornissen Kwaliteitsstandaard 31-12-2020
GGZ - Diversiteit Generieke module Wordt besproken
GGZ - Drang en dwang (GGZ) Kwaliteitsstandaard 31-12-2020

GGZ - Kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders (KOPP/KVO)

Kwaliteitsstandaard Wordt besproken
GGZ Kwaliteitsstatuut Kwaliteitsstatuut Vanaf 24-9-2019 doorzettingsmacht
GGZ - Landelijke samenwerkingsafspraken Jeugd-GGZ Generieke module 31-12-2020
GGZ - Parafiele en hyperseksuele stoornissen Zorgstandaard Wordt besproken
GGZ - Psychotherapie Generieke module Wordt besproken
GGZ - Psychotrauma Kwaliteitsstandaard 31-12-2020
GGZ - Seksuele disfunctie Zorgstandaard 31-12-2020
Mondzorg: Antistolling in de mondzorg Kwaliteitsstandaard Ingediend voor Register
Mondzorg: Antistolling in de mondzorg Meetinstrument 01-07-2020
Mondzorg: Derde molaar (verstandskiezen) Kwaliteitsstandaard Ingediend voor Register
Mondzorg: Derde molaar (verstandskiezen) Meetinstrument 01-10-2020
Mondzorg: Implantaat gedragen prothese Kwaliteitsstandaard 31-12-2021
Mondzorg: Implantaat gedragen prothese

Meetinstrument

31-12-2021
Mondzorg voor jeugdigen Kwaliteitsstandaard 01-01-2021
Mondzorg voor jeugdigen Meetinstrument 01-07-2021
Mondzorg voor kwetsbare ouderen Kwaliteitsstandaard 01-01-2021
Mondzorg voor kwetsbare ouderen Meetinstrument 01-07-2021
Mondzorg: Peri-implantaire infecties Meetinstrument 01-05-2020
Mondzorg: Polyfarmacie bij ouderen Kwaliteitsstandaard 01-04-2021
Mondzorg: Polyfarmacie bij ouderen Meetinstrument 01-10-2021
Real time continue glucosemonitoring Kwaliteitsstandaard 01-07-2020
Wijkverpleging Meetinstrument 01-11-2020