Meerjarenagenda: prioriteitenlijst van te ontwikkelen kwaliteitsproducten

Zorginstituut Nederland stimuleert de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland, onder meer door de ontwikkeling van kwaliteitsproducten te bevorderen. Deze moeten begrijpelijke en betrouwbare informatie geven over de kwaliteit van de zorg. Op de Meerjarenagenda staat waar een kwaliteitsproduct voor wordt ontwikkeld en wanneer het af moet zijn. De focus ligt hierbij op kwaliteitsproducten die prioriteit hebben, bijvoorbeeld omdat ze veel mensen raken.

Kwaliteitsproducten

Kwaliteitsproducten wordt gebruikt als een verzamelnaam voor:

  • kwaliteitsstandaarden (beschrijven wat goede zorg is),
  • meetinstrumenten (bijbehorende indicatoren om kwaliteit te meten) en
  • informatiestandaarden (afspraken over uitwisselbaarheid van gegevens).

Onderwerpen aandragen voor de Meerjarenagenda

Op twee manieren kan een onderwerp voor de Meerjarenagenda worden aangedragen:

  1. Partijen in de zorg ontwikkelen een kwaliteitsproduct en stellen gezamenlijk aan het Zorginstituut voor om dit op de Meerjarenagenda te plaatsen. Het Zorginstituut stelt de planning van het kwaliteitsproduct op na overleg met partijen. Samen spreken zij af welke organisatie de ontwikkeling van het kwaliteitsproduct coördineert en wat de opleverdatum is. Samenwerking kan bijvoorbeeld plaatsvinden tussen patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, brancheorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars.
  2. Het Zorginstituut, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kunnen individueel of in samenwerking kwaliteitsproducten voor plaatsing op de Meerjarenagenda aandragen.

De Raad van Bestuur van het Zorginstituut neemt het besluit om een onderwerp wel of niet op de Meerjarenagenda te plaatsen. Dit gebeurt na advies van de Kwaliteitsraad. Deze adviescommissie is verbonden aan het Zorginstituut.

Het schema toont hoe onderwerpen worden aangedragen voor de meerjarenagenda. Deze stappen staan beschreven in de tekst.

Voortgang bewaken

De voortgang van een kwaliteitsproduct wordt in eerste instantie bewaakt door de partij die het aanspreekpunt is. Daarnaast houdt het Zorginstituut de voortgang in de gaten en blijft er contact met betrokken partijen om de voortgang in de gaten te houden. Als het nodig is, kan het Zorginstituut bij de ontwikkeling helpen. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren. Of door de ontwikkeling meer tijd te geven of op te treden als onafhankelijk voorzitter bij het ontwikkelproces. 

Kwaliteitsproduct klaar

Als het kwaliteitsproduct klaar is, neemt het Zorginstituut het op in het Register. Het Register bevat alle kwaliteitsproducten die door organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn ontwikkeld om de kwaliteit van zorg in de praktijk te verbeteren. Alle kwaliteitsproducten in het Register zijn getoetst aan de criteria in het Toetsingskader. Deze criteria zijn door het Zorginstituut opgesteld na overleg met patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars. Het Register wordt gepubliceerd op de website Zorginzicht.

Doorzettingsmacht

Als veldpartijen de opleverdatum van een kwaliteitsproduct niet halen, kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht gebruiken. Doorzettingsmacht betekent dat het Zorginstituut de regie overneemt en de Kwaliteitsraad verzoekt om het kwaliteitsproduct op te stellen.

Meerjarenagenda

Via het overzicht kwaliteitsinstrumenten op Zorginzicht zijn de details van elk Meerjarenagenda-onderwerp te vinden.

Aandoening of knelpunt   

Wat wordt er gemaakt  Uiterste opleverdatum
Basisgegevensset Zorg Kwaliteitsstandaard 01-07-2023
Beelduitwisseling Kwaliteitsstandaard 31-12-2023
COPD - Diagnostiek en behandeling Kwaliteitsstandaard 01-10-2023
COPD - Fysio- en oefentherapie Kwaliteitsstandaard 01-12-2023
Digitale zorg op afstand Generieke module 01-10-2024
Fysio- en oefentherapie Kwaliteitskader 28-03-2024
GGZ - Dissociatieve stoornissen Kwaliteitsstandaard 31-12-2023
GGZ - Persoonlijkheidsstoornissen Zorgstandaard 31-12-2025
GGZ - Verwijzing, triage en diagnostiek Generieke module 31-12-2023
ME/CVS Kwaliteitsstandaard 01-05-2026
Medicatieoverdracht Kwaliteitsstandaard 31-12-2025
Mondzorg - Antistolling in de mondzorg Meetinstrument 01-01-2022
Mondzorg - Derde molaar (verstandskiezen) Meetinstrument

01-04-2022

Mondzorg - Implantaat gedragen prothese op de edentate bovenkaak Meetinstrument

31-12-2022

Mondzorg - Implantaat gedragen prothese op de edentate onderkaak

Meetinstrument

31-12-2022

Mondzorg - Peri-implantaire infecties Meetinstrument 01-11-2021
Mondzorg voor jeugdigen - Module behandeling Meetinstrument

01-07-2022

Mondzorg voor jeugdigen - Module diagnostiek Meetinstrument

01-07-2022

Mondzorg voor jeugdigen - Module preventie Meetinstrument

01-07-2022

Mondzorg voor ouderen - Aan huis gebonden ouderen Meetinstrument

01-01-2023

Mondzorg voor ouderen - Polyfarmacie bij ouderen Meetinstrument

01-10-2022

Mondzorg voor ouderen - Wortelcariës bij kwetsbare ouderen Meetinstrument

01-01-2023

Transgenderzorg Kwaliteitsstandaard 30-09-2025
Verpleeg(huis)zorg - Doorontwikkeling Kwaliteitskader 01-12-2023
Verpleegkundige overdracht Kwaliteitsstandaard 01-10-2022