Toetsingskader: voldoen aan voorwaarden voor opname van kwaliteitsinstrumenten in Register

Partijen kunnen een kwaliteitsstandaard of meetinstrument aanbieden voor opname in het Register van het Zorginstituut. Met het Toetsingskader beoordeelt het Zorginstituut of een kwaliteitsstandaard een verantwoorde beschrijving is van goede zorg. En of een meetinstrument een verantwoord middel is om te meten of goede zorg is verleend.

Doel van het Toetsingskader

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, stimuleert en ondersteunt het Zorginstituut de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten (kwaliteitsinstrumenten). Het Toetsingskader is een van de middelen die het Zorginstituut daarbij inzet. Het belangrijkste doel van het Toetsingskader is waarborgen dat kwaliteitsinstrumenten van goede kwaliteit zijn en dat ze goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat deze: 

  • beschrijven wat goede zorg is; 
  • de kwaliteit van de verleende zorg inzichtelijk maken; en 
  • gebruikt kunnen worden bij het bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. 

De partijen in de zorg (organisaties van cliënten, zorgaanbieders of zorgverleners, en zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders) zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten. Als  de partijen een kwaliteitsstandaard of meetinstrument aan het Zorginstituut aanbieden, beoordeelt het Zorginstituut aan de hand van de criteria in het Toetsingskader of dit opgenomen kan worden in het Register. Met het Register zorgt het Zorginstituut ervoor dat iedereen in Nederland kan zien wat wordt verstaan onder goede zorg en hoe je goede zorg meet.