Meerjarenagenda kwaliteitsproducten 2018 - 2021

Zorginstituut Nederland stimuleert de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland, onder meer door de ontwikkeling van kwaliteitsproducten te bevorderen. Deze moeten begrijpelijke en betrouwbare informatie geven over de kwaliteit van zorg. Op de Meerjarenagenda staat waar een kwaliteitsproduct voor wordt ontwikkeld en wanneer het af moet zijn. De focus ligt hierbij op kwaliteitsproducten die prioriteit hebben, bijvoorbeeld omdat ze veel mensen raken.

In deze publicatie van de Meerjarenagenda staat onder meer beschreven wat de Meerjarenagenda inhoudt en wat er voor de komende jaren op de Meerjarenagenda staat.