Werken met data bij Zorginstituut Nederland

Bij Zorginstituut Nederland werken we op allerlei verschillende manieren met data. Denk aan data-analisten die data binnenhalen. Of onze data scientist die data verwerkt en omzet in bruikbare informatie voor collega’s en externe partijen. Data neemt in ons werk een steeds belangrijkere rol in. 

Wie ben je? 

Ik ben Saskia Boonzayer-Flaes, data-analist bij het Zorginstituut. En 's avonds doe ik ook aan crossfit, als coach.

Ik ben Barry Holwerda. Ik ben 48 jaar. Ik werk al ruim 21 jaar bij het Zorginstituut. In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig in mijn tuin, die vergt de nodige onderhoud.

Ik ben Maarten Fresz. Ik ben  50 jaar. Ik woon in Almere en ik ben beleidsadviseur informatiemanagement bij Zorginstituut Nederland.

Wat is voor jou mooie data en waarom?

Mooie data is voor mij data die netjes gestructureerd is. Waarvan je weet wat de kwaliteit is en dus waar niet teveel vragen nog omheen hangen. Dus data waar je eigenlijk meteen mee aan de slag kan.

Mooie data voor mij is volledige data, alleen is dat een beetje een utopie. Maar ik vind het belangrijk dat de data van zorg goed geregistreerd wordt, zodat wij ook echt zinnige 
cijfers kunnen geven. 

Wie zijn je stakeholders? 

Nou ik zou bijna zeggen: heb je even? Eigenlijk iedereen die in de zorg actief is een stakeholder van ons.

Hoeveel dagen per week ben je op kantoor? 

Nou, we hebben met ons team afgesproken dat we in ieder geval de donderdagen op kantoor zijn. Dus minimaal 1 dag. Ja, en daarnaast hangt het gewoon af van de agenda die ik heb.

Ja, we hebben natuurlijk interne stakeholders. Vanuit data werken we met collega's die adviseurs zijn of medisch specialist. Maar ook met stakeholders buiten het Zorginstituut. Dus dat zijn meer de ziekenhuizen,  de huisartsen, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, eigenlijk heel veel verschillende stakeholders die allemaal met zorg te maken hebben. 

Wat maakt jouw werk uitdagend of interessant? 

Nou, wat mijn werk wel interessant en uitdagend maakt is vooral ook de wereld van de zorg die continu verandert.

Dat een vraag nooit echt rechttoe rechtaan is, er zit altijd een verhaal achter en er zit altijd meer duiding achter dan dat je denkt. Dus een cijfer is nooit een cijfer op zich maar altijd zit daar het gaat om mensen en ehm...Ja, dat vind ik wel heel interessant.

Op welke manier draag je bij aan passende zorg? 

Wij dragen met informatiemanagement bij aan passende zorg door ervoor te zorgen dat de informatie in de zorg zo goed mogelijk kan stromen. En als die informatie goed kan stromen, kan die ook op meerdere manieren worden gebruikt om tot passende zorg te komen. Omdat professionals van elkaar kunnen leren met die informatie en cliënten zichzelf zo goed mogelijk kunnen informeren over welke keuzes er zijn in het kader van passende zorg. 

Hoe zijn je collega's? 

Mijn collega's zijn natuurlijk hartstikke leuk maar het zijn vooral ook hele toegewijde en hele goed ingelichte mensen. Het zijn professionals die precies weten waar ze mee bezig zijn en waar ik, wat dat betreft, heel graag mee samenwerk.

Er is een hele open sfeer en we hebben ook een hele ja zorgzame cultuur, dus je voelt je gelijk eigenlijk thuis.

Waar ben je trots op? 

Als cijfers naar buiten komen, dus als je heel lang hebt gewerkt aan de analyse en die cijfers worden dan opgenomen in een rapport en daar wordt dan ook echt wat mee gedaan in de pers. Ja, daar ben ik trots op. 

Waar ik het meest trots op ben is dat ik een keer bij de vaste Kamercommissie voor het ministerie van VWS mocht verschijnen, in Den Haag. Daar mocht ik vertellen over onze wachtlijstregistratie. En eh, ja dan ben je toch echt wel een beetje...Eigenlijk, ja, daar doe je het voor, om die mensen te voorzien van de juiste informatie zodat zij hun werk heel goed kunnen doen.

Verkoop je functie in 20 seconden.

Buiten het feit dat het Zorginstituut heel leuk is om voor te werken, is het natuurlijk ook dat we heel veel data hebben. Van ambulanceritten naar medicijngebruik ehm...en daar kunnen we ook echt een verandering mee brengen. We kunnen ook de overheid helpen om goede keuzes te maken. 

Verkoop je functie in 20 seconden

Nou ik zou bijna zeggen: kijk maar uit, want ik vind mijn eigen werk veel te leuk. Dus ik ga mijn functie niet verkopen. En zeker niet in 20 seconden. Oké, zijn er nog vragen? Nou, prima. Doei!

“Wat wij in huis hebben is nagenoeg alle declaratiedata van Nederland over de zorg.” - Data scientist, Zorginstituut Nederland

Data is onmisbaar bij het Zorginstituut

Het Zorginstituut werkt eraan dat het basispakket van de zorgverzekering alleen behandelingen vergoedt, waarvan vaststaat dat deze écht werken en passen bij wat de patiënt nodig heeft. Hier is inzicht voor nodig. Dat krijgen we door toegang tot en beschikbaarheid van data die ons inzicht geven in de kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van de Nederlandse gezondheidszorg. Wij hebben dan ook een grote hoeveelheid zorggegevens in huis, waarmee we informatie kunnen geven over zorgkostenontwikkelingen en trends in de zorg. Denk aan informatie over bepaalde medicijnen en de kosten die het gebruik van die medicijnen met zich meebrengen. Al die zorggegevens worden door onze data-experts verwerkt tot informatie waar zowel intern als extern mensen mee verder kunnen. 

Zo gebruiken onze adviseurs de informatie om adviezen op te stellen over de inhoud van het basispakket van de zorgverzekering. Het is belangrijk dat zij over de juiste data beschikken om de juiste adviezen te kunnen schrijven. En dit kunnen onderbouwen met de juiste cijfers. Ook beleidsmakers en mensen die over pakketwijzigingen gaan kunnen op grond van onze informatie de juiste keuzes maken. Zo draagt data bij aan kwalitatief goede en passende zorg.

We zijn met z’n allen bezig om de zorg van Nederland te verbeteren, optimaliseren en betaalbaar te houden. Dat vind ik een heel mooi doel. En ik ben heel graag bezig met data dus die combinatie maakt het werken bij het Zorginstituut voor mij heel aantrekkelijk. - Data-analist, Zorginstituut Nederland

Aan tafel zitten 3 vrouwen naast elkaar die op hun laptops kijken.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Werken met data bij het Zorginstituut

Werken met data bij het Zorginstituut betekent afspraken maken met zorgpartijen over het aanleveren van data, de data verzamelen, opschonen, gescheiden houden en zorgen dat deze alleen voor het juiste doel worden gebruikt. Uiteindelijk moet de data gebruiksklaar staan voor iedereen die ermee werkt. Dat kunnen collega’s zijn en andere organisaties. Denk aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en zorgkantoren. 

We gebruiken voor een heel groot deel SAS, bijvoorbeeld rond de hulpmiddelen (GIPdatabank). Nu hebben we daarbij de wens om richting een datawarehouse te gaan. En dan is de vraag welke middelen en oplossingen daarbij horen. Dat is nu een van de uitdagingen. - Data Engineer, Zorginstituut Nederland

Het team Datamanagement haalt data binnen, verwerkt dit en maakt een bestand waar collega’s verder mee kunnen werken. Bij het team Fondsbeheer & Analyse Zorgkostenontwikkeling worden diepgaande analyses uitgevoerd. Medewerkers van dit team combineren verschillende databronnen om zo tot de meest betrouwbare cijfers te komen. Databronnen zijn onder meer declaratiedata, andere data op persoonsniveau en rapportages van verzekeraars. De adviseurs bij de afdeling Zorg gebruiken de data bij hun adviezen over de inhoud van het basispakket voor de financiële onderbouwing en maatschappelijke impactanalyse. Het team Risicoverevening, Beheerskosten en Subsidies gebruikt de big data van alle verzekerden in Nederland. Dit doen zij onder meer om een zo goed mogelijke inschatting te maken van het verwachte budget voor de zorgverzekeraars.  

Je kijkt altijd naar collega’s als je ergens wilt werken. Dat zijn de mensen waar je dagelijks mee te maken hebt. Hier zijn dat heel gezellige, leuke mensen. Wat je hier in de cultuur ook ziet, is dat mensen heel gedreven zijn in hun werk. - Data Engineer, Zorginstituut Nederland

Innovatie

Het Zorginstituut wordt vaak gevraagd om de regie te nemen om samen met zorginhoudelijke partijen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen complexe informatievraagstukken in de zorg op te lossen. Vaak speelt hierbij het delen van data tussen de verschillende partijen een grote rol. Daarnaast besteden we binnen het Zorginstituut tijd en energie aan kennisontwikkeling over de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën en zorginnovaties. We bouwen kennis van artificiële intelligentie (AI) en data science op en volgen internationale ontwikkelingen. Altijd met het oog op toegevoegde waarde voor de zorg.

Wij hebben zorginhoudelijke kennis in huis en we hebben kennis over data. Dat kun je bij elkaar brengen en dat maakt ons in wezen uniek in het stelsel. Die kennis zit alleen bij ons en dat maakt het natuurlijk leuk. - Data scientist, Zorginstituut Nederland 

Op de foto staat een man die aan tafel zit in een overleg.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Kom bij ons werken met data

Wil jij ook aan de slag bij ons met data? We zoeken regelmatig mensen met kennis van en ervaring in datamanagement. Houd onze vacaturepagina in de gaten.