Werken aan projecten bij Zorginstituut Nederland

Bij Zorginstituut Nederland werken we aan het bevorderen van de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Dat doen we zodat iedereen in Nederland nu en in de toekomst kan rekenen op goede en passende zorg. We zijn betrokken bij diverse projecten en subsidieregelingen. Aan elk project wordt een projectleider en projectmanagementondersteuner gekoppeld vanuit het Zorginstituut.

Projectleider bij Zorginstituut Nederland

Als projectleider werk je in een landelijke setting aan het verbeteren van de zorg in Nederland. Je werkt dus mee aan een belangrijke maatschappelijke taak. Bij ons kun je werken aan verschillende projecten. Denk aan projecten zoals het doorlichten van zorgtrajecten, de stimuleringsfondsen voor het voeren van het goede gesprek tussen zorgvrager en zorgverlener. We vervullen een rol als aanjager, verbinder, facilitator en meedenker. 

Je werkt met diverse koepelpartijen in het zorgveld. De verschillende belangen van de koepelpartijen komen terug in de gesprekken. Als projectleider is het jouw uitdaging om met de juiste werkvorm alle partijen bij elkaar te brengen en te zorgen dat er stappen vooruit worden gezet. Het is interessant om te zien hoe vanuit verschillende belangen een stuk komt waar alle partijen achter staan en waar iedereen zich voor wil inzetten.

Projectmanagementondersteuners

Projectteams bestaan uit projectleiders, medische specialisten, adviseurs en data-analisten. De teams worden daarbij ondersteund door onze projectmanagementondersteuners. Zij hebben veel organisatietalent en helpen een of meerdere projectteams vooruit. Als projectmanagementondersteuner denk je mee met de projectleider over een slimme inrichting van een project. Je maakt planningen en houdt deze bij. Je organiseert bijeenkomsten en bent een vraagbaak voor de teamleden. Zij kunnen bij jou terecht met vragen over de planning, het budget of bijvoorbeeld hoeveel reacties er zijn op een aanbesteding. Ook heb je een inhoudelijke rol in werkgroepen, bijvoorbeeld door mee te denken over werkvormen. 

Je werkt mee aan allerlei projecten: van korte of lange duur, intern of extern gericht. In elk project werk je in andere teams, met andere projectleiders en adviseurs. Dat is leuk omdat je je collega’s beter leert kennen en je kunt van iedereen iets leren. Door de afwisseling blijft het ook in beweging en levendig. - Mary, projectmanagementondersteuner 

Verbinden, inspireren en richting geven

Wij brengen veldpartijen en projecten samen en willen dat er beweging blijft in het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Dat doen we omdat we vinden dat iedereen recht heeft op goede verzekerde zorg. Dat ontstaat door in gesprek te gaan met partijen en ze te stimuleren om te verbeteren en te leren van ervaringen. Als een initiatief niet verder komt, dan is het aan ons om op te treden en nieuwe afspraken te maken. 

Kom bij ons werken als projectleider

Wil jij ook aan de slag bij ons als projectleider of projectmanagementondersteuner? We zoeken regelmatig enthousiaste collega’s. Houd onze vacaturepagina  in de gaten.